Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Laštovička prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Jiří Laštovička

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den,
Mám dotaz ohledně e-neschopenky. Jsem pozitivní Covid-19 od 8.12. 2021. bohužel jsem zjistil že mi zrušily ordinaci mého praktického lékaře bez náhrady. Od 8.12. 2021 mi nikdo nechce napsat e-neschopenku. Volal jsem jak na Hygienu tak na mojí zdravotní pojišťovnu. Jenom mi dávají telefonní čísla na kterých často nikdo není nebo mi dá další telefonní číslo. Do dnešního dne jsem provolal celkem dost peněz a úplně bezúspěšně .Do teď jsem doma v izolaci bez žádné náhrady mzdy. žiji v domácnosti se synem který má částečně omezené práva a je bez příjmu .Do kupy máme měsíční příjem kolem 15 000 Kč. Jenom za bydlení platíme 11 000 Kč. Pokud se nenajde nikdo kdo by mi vystavil e-neschopenku nebudeme mít v lednu ani na zaplacení bydlení. Zajímalo by mně jak tuto situaci řešit. Pravidelně platím zdravotní pojištění a jsem plně očkován ,ale zřejmě to asi nestačí abych měl nárok na zdravotní péči

S přátelským pozdravem,

Laštovička Jiří

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.12.2021 12:16:51 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na e-neschopenku elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.12.2021 12:16:51 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
15.12.2021 12:21:05

Vaše zpráva ze dne: 15.12.2021 12:16:51
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na e-neschopenku
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IPP6X
Datum zaevidování: 15.12.2021 12:18:37

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
15.12.2021 12:21:05

Your message - dated 15.12.2021 12:16:51
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na e-neschopenku
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01IPP6X
Date of registration: 15.12.2021 12:18:37

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odložení

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IU4D8
značka: MZDR 45797/2021-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 30.12.2021
Mgr. Hana Bendová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: Laštovička 1273_002.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Laštovička prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.