Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Dagmar Roubíková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz na dostupnost léku WELLBUTRIN

Dagmar Roubíková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Dagmar Roubíková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Dagmar Roubíková

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Dobrý den,
prosím o sdělení, kde mohu sehnat lék na deprese WELLBUTRIN, Případně prosím o podání zprávy, kdy bude na lékařský předpis v lékárnách dostupný. Děkuji. Dagmar Roubíková

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.2.2019 10:59:00 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na dostupnost léku WELLBUTRIN elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 27.2.2019 10:59:00 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
27.2.2019 11:07:18

Vaše zpráva ze dne: 27.2.2019 10:59:00
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na dostupnost léku WELLBUTRIN
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX015DC2H
Datum zaevidování: 27.2.2019 11:01:32

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
27.2.2019 11:07:18

Your message - dated 27.2.2019 10:59:00
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na dostupnost léku WELLBUTRIN
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX015DC2H
Date of registration: 27.2.2019 11:01:32

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Ministerstvo zdravotnictví [1]6/3/2019

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď Ř KAN

Identifikátor dokumentu: MZDRX015EWH5
značka: MZDR 8812/2019-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 06.03.2019
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: MZDRX015EWH5.pdf

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/do...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Dagmar Roubíková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.