Jana Volhejnová

Povinný subjekt: Město Dobruška

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás požádat o informaci, zda právnická osoba Zuzana Property s.r.o. , IČ: 26476908 řádně platí daň z nemovitosti ve Vašem okrsku, pokud nikoli pak se ptám odkdy tato společnost svou povinnost neplní, resp. kdy plnit přestala, zda s Vaším úřadem komunikuje a případně jaká je výše dlužené daně.

S přátelským pozdravem,

Jana Volhejnová

Věra Hrnčířová, Město Dobruška

1 příloha

Vážená paní,

v příloze zasílám Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Ing. Věra Hrnčířová, Odbor finanční a školský - vedoucí odboru
Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Mob. + 420 – 724 132 216
Tel. + 420 – 494 629 647
E-mail [emailová adresa]
Web http://www.mestodobruska.cz