Dotaz na činnost JUDr.Navrátila

Antonín Špidlík vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Antonín Špidlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,žádám o prověření činnost JUDr.Navrátila v kauze ZD Družba , družstvo vlikvidaci (s.zn26 K/2004) v této kauze byl stanven zprávcem konkursní podstaty JUDr. Oldřich Návrátil
(j.č.26K20/2004-204)
V této kauze máme uznanou pohledávku ve výši 165 019,67 Kč.(č.j.15 Cm/2006-50).Kauza se již táhne dvacet let.Liknavý přístup všech s.,k.p. je až zarážející. Do dnešního dne nemáme zprávu o řešení naší pohledávky . Myslím,že prostředky k tomu jsou aby byly pokryty všechny pohledávky (samozřemě stejně procentuelně pokrácené).

S přátelským pozdravem, ŠPIDLÍKOVI

Antonín Špidlík -------personal data deleted-------

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na činnost
JUDr.Navrátila" s evidenčním číslem f2d8d1f5-2993-4f83-a467-0e1c6d058c68 a
s běžným číslem 279232/2019 bylo doručeno dne 19.12.2019 21:16:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Fajmonová Alena, Krajský soud v Brně

1 příloha

Dobrý den, vážený pane Špidlíku, v příloze zasílám odpověď na Vámi
zaslanou žádost o informace ke Krajskému soudu v Brně.

S pozdravem

 

 

Alena Fajmonová

referentka správy soudu a spisovny

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16

( 546 513 361

e-mail: [1][emailová adresa]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Informace pro všechny o.s.,

Od: Tonda Špidlík
pá 3. 1. 17:20
Týme s Vaší odpovědí nejsme vůbec spokojeni!                              
                                                                         
                                                      Váš přístup je
"birokratický". Kdyby jste se o náš požadavek jen trochu zajímali,tak by
jste pod číslem rozsudku (jak jsem již uvedl) 15 Cm 4/2006 zIjistili,že je
po právu a že žalobcem je Božena Špidlíková zastoupená Antonínem
Špidlíkem.Jsme oba důchodci a požadovaná pohledávka 165.019,67 Kč je pro
nás a náš život poměrně důležitá.Myslíme,že po dvacet letch čekání je na
místě,abychom byli seriózně informováni,když to správce konkurzní podstaty
nepovažuje za svou povinnost! Maželé ŠPIDLÍKOVI ze Zlína                  
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                   P.S. Ucnesení o zrušení konkursu na úpadce AGROSOVÍN
č.j. 26K 12 2004 - 960 ze dne 23.srpna 2019 jsme obdrželi doporučeným
dopisem " Kajského soudu v Brně" dne 15.11.2019. kde máme možnost se do15
dnů odvolat. Co k tomu dodat "Týme" ?              Čekáme od Vás seriózní
posouzení a odpověd´.