Dotaz na cenu - Sportovní den pro seniory

Dotaz byl úspěšný.

Ivana Mádrová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o sdělení všech nákladů spojených s uskutečnění Seniorské veselé olympiády pořádané dne 24.6.2014. Požaduji doložení objednávkami a fakturami.

S přátelským pozdravem,

Ivana Mádrová, nar. 12.5.1952
Nosická 12
Praha 10

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na cenu - Sportovní den pro seniory“ bylo doručeno 20.06.2014 08:33:42 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem mp10es566e13c7.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Nováková Zdeňka Mgr. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

4 přílohy

 • Attachment

  Rozpis n klad na po d n akce.jpeg.jpg

  451K Download

 • Attachment

  Faktura 140100231.jpeg.jpg

  607K Download

 • Attachment

  Objedn vka OKP 0919 2014.jpeg.jpg

  547K Download

 • Attachment

  Poskytnut informace dle z kona 106 1999 Sb.jpeg.jpg

  606K Download

Vážená paní,

 

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a
projektů obdržel dne 20.06.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:

 

„žádám Vás o sdělení všech nákladů spojených s uskutečněním Seniorské
veselé olympiády pořádané dne 24.6.2014. Požaduji doložení objednávkami a
fakturami“.

 

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace
poskytujeme v příloze.

 

S pozdravem

 

Mgr. Zdeňka Nováková
vedoucí oddělení projektů MČ Praha 10
Oddělení projektů MČ Praha 10 - Odbor kultury a projektů

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Tel.: 267 093 277
E-mail: [1][email address]
[2]www.praha10.cz

--------------------------------------------------------------------------

From: Nováková Zdeňka Mgr. (ÚMČ Praha 10)
Sent: Monday, July 07, 2014 6:42 PM
To: '[email address]'
Subject: Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Vážená paní,

 

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a
projektů obdržel dne 20.06.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:

 

„žádám Vás o sdělení všech nákladů spojených s uskutečněním Seniorské
veselé olympiády pořádané dne 24.6.2014. Požaduji doložení objednávkami a
fakturami“.

 

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace
poskytujeme v příloze.

 

S pozdravem

 

Mgr. Zdeňka Nováková
vedoucí oddělení projektů MČ Praha 10
Oddělení projektů MČ Praha 10 - Odbor kultury a projektů

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Tel.: 267 093 277
E-mail: [3][email address]
[4]www.praha10.cz

 

References

Visible links
1. blocked::mailto:[email address] mailto:[email address]
file:///tmp/blocked::mailto:[email address]
2. blocked::http://www.praha10.cz/ http://www.praha10.cz/
file:///tmp/blocked::http:/www.praha10.cz/
3. blocked::mailto:[email address] mailto:[email address]
file:///tmp/blocked::mailto:[email address]
4. blocked::http://www.praha10.cz/ http://www.praha10.cz/
file:///tmp/blocked::http:/www.praha10.cz/