Dotaz na cenu

Dotaz byl úspěšný.

Ivana Mádrová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o sdělení přesné výše nákladů na zábavné odpoledne s představením Partička dne 6. 6. 2014 konané v Malešickém parku. Tyto informace prosím doložit přesnou specifikací, objednávkami a fakturami.

S přátelským pozdravem,

Ivana Mádrová

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na cenu“ bylo doručeno 12.06.2014 16:02:26 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-064867/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

VED OKP Čejková Pavla (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

Vážená paní,

 

na adresu Vašeho trvalého pobytu Vám bylo dne 26.6.2014 zasláno oznámení o
výši úhrady za poskytnutí informací.

 

S pozdravem

 

Pavla Čejková

pověřena vedením Odboru kultury a projektů

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

 

Tel. :     267 093 511

Mobil: +420 724 007 207

E- mail: [email address]

[1]www.praha10.cz

 

References

Visible links
1. http://www.praha10.cz/
http://www.praha10.cz/

Nováková Zdeňka Mgr. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

4 přílohy

 • Attachment

  Rozpis n klad na po d n akce.jpeg.jpg

  451K Download

 • Attachment

  Faktura 140100231.jpeg.jpg

  607K Download

 • Attachment

  Objedn vka OKP 0919 2014.jpeg.jpg

  547K Download

 • Attachment

  Poskytnut informace dle z kona 106 1999 Sb.jpeg.jpg

  606K Download

Vážená paní,

 

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a
projektů obdržel dne 20.06.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:

 

„žádám Vás o sdělení všech nákladů spojených s uskutečněním Seniorské
veselé olympiády pořádané dne 24.6.2014. Požaduji doložení objednávkami a
fakturami“.

 

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace
poskytujeme v příloze.

 

S pozdravem

 

Mgr. Zdeňka Nováková
vedoucí oddělení projektů MČ Praha 10
Oddělení projektů MČ Praha 10 - Odbor kultury a projektů

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Tel.: 267 093 277
E-mail: [1][email address]
[2]www.praha10.cz

 

References

Visible links
1. blocked::mailto:[email address] mailto:[email address]
file:///tmp/blocked::mailto:[email address]
2. blocked::http://www.praha10.cz/ http://www.praha10.cz/
file:///tmp/blocked::http:/www.praha10.cz/