Mgr. Pavel Selinger

Dobrý den, dne 13.12. se mám zúčastnit jednání ve vaší bidově. Jsem vozíčkář,proto mě zajímá zda je budova dostupná pro lidi na vozíku,zda má bezbariérové WC a zda má vyhrazené stání pro ZTP a pokud kde? Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem, Mgr.Pavel Selinger

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na
bezbariérovost" s evidenčním číslem 0c9390d0-9f15-416e-975a-228f7864f8f6 a
s běžným číslem 89961/2022 bylo doručeno dne 16.11.2022 11:29:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Liberci

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šumová Václava, Okresní soud v Liberci

Dobrý den, pane magistře,

 

k Vašemu dotazu níže sděluji, že budova Okresního soudu v Liberci je
přístupná pro invalidy, bezbariérové WC je v přízemí budovy soudu.

Vyhrazené parkování jako takové OS v Liberci nemá, za tímto účelem je
možné parkovat přímo před hlavním vchodem do budovy soudu – pro tento
případ je však nutné sdělit soudu spisovou značku dané věci, den a čas
jednání a SPZ vozidla.

Justiční stráži budou tyto informace sděleny, pro možné parkování přímo
před budovou soudu.

 

S pozdravem

 

 

Václava Šumová

správa Okresního soudu v Liberci

U Soudu 540/3, 460 72 Liberec

tel. : 485 238 149

e-mail : [1][emailová adresa]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na bezbariérovost

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

Povinný subjekt:

Okresní soud v Liberci

Žadatel:

==================================================================

# Jméno: Mgr. Pavel Selinger

# Datum narození: 2022-01-08

# Adresa: Žizníkov 96, Česká Lípa

==================================================================

Dobrý den, dne 13.12. se mám zúčastnit jednání ve vaší bidově. Jsem
vozíčkář,proto mě zajímá zda je

budova dostupná pro lidi na vozíku,zda má bezbariérové WC a zda má
vyhrazené stání pro ZTP a pokud

kde? Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem, Mgr.Pavel Selinger

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]