Dotaz k insolvenčnímu řízení KSBR 31 INS 7152/2020

Dotaz byl úspěšný.

Leopold Čistota

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Dobrý den,
dá se alespoň odhadnout jak dlouho bude trvat insolvenční řízení za CK Aeolus.
Mám u této CK pohledávku, ale pojišťovna tvrdí, že bude tyto záležitosti likvidovat až po skončení tohoto řízení.

Děkuji

Leopold Čistota, Praha 10

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz k
insolvenčnímu řízení KSBR 31 INS 7152/2020" s evidenčním číslem
3591f5a4-94b7-499a-bf95-059945eba863 a s běžným číslem 128075/2020 bylo
doručeno dne 11.06.2020 12:24:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz k
insolvenčnímu řízení KSBR 31 INS 7152/2020" s evidenčním číslem
3591f5a4-94b7-499a-bf95-059945eba863 a s běžným číslem 128075/2020,
doručené dne 11.06.2020 v 12:24:18 a ověřené dne 11.06.2020 v 12:32:53,
bylo přiřazeno ke spisové značce "31 INS 7152/2020" a ke zpracování dne
22.06.2020 v 08:10:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Krajský soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Fajmonová Alena, Krajský soud v Brně

1 příloha

 

Dobrý den,  v příloze zasílám odpověď na Vámi zaslanou žádost o informace
ke Krajskému soudu v Brně.

 

S pozdravem

 

 

 

Alena Fajmonová

referentka správy soudu a spisovny

 

mail: [1][emailová adresa]

tel: +420 546 513 361 | fax: +420 546 513 362 | IDDS: 5wwaa9j
Krajský soud v Brně | Rooseveltova 16 | 601 95 Brno | [2]www.justice.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/