Dotaz k dokládání příjmů a nákladů bydlení za 4. čtvrtletí roku 2020 v souvislosti s horší epidemiologickou situací, než v předchozím čtvrtletí (dokládací povinnosti osvobozeného)

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Dotaz byl úspěšný.

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych se jménem naší unie informovala, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí, v měsíci lednu roku 2021 navrhne do legislativního procesu opět zákon, který zjednoduší administrativu u některých dávek (zejm. Příspěvek na bydlení) pro opětovný nárok na příslušnou dávku v prvním čtvrtletí roku 2021 (u stávajících příjemců).

Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo práce a sociálních věcí takto již v minulosti učinilo pro nárok na příslušnou dávku ve 4. čtvrtletí 2020 za podstatně epidemiologicky příznivější situace, než která panuje v aktuálním měsíci, pokládáme uvedené řešení za zodpovědné a veřejností očekávané.

S přátelským pozdravem,

N. Geppertová

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY, odborová organizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "[SPAM - raději neotvírat a smazat] Žádost o informace podle dotaz - Dotaz k dokládání příjmů a nákladů bydlení za 4. čtvrtletí roku 2020 v souvislosti s horší epidemiologickou situací, než v předchozím čtvrtletí (dokládací povinnosti osvobozeného)" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 5. 1. 2021 11:52:00, zaregistrováno bylo dne: 5. 1. 2021 11:53:46 pod číslem jednacím: MPSV-2021/1345.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2021/1345-331/1

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2021/1345-750/3