dotaz export zbrani Ukrajina

Pavla Holcová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Pavla Holcová

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o přístup ke všem uchovávaným dokumentům, které byly
vytvořené či sdílené s jinými zúčastněnými stranami, které obsahují informace týkající se vývozu zbraní na Ukrajinu, jak je uvedeno níže.

Žádost se týká období od února 2022 do 1. září 2022.

Zajímají mě dokumenty obsahující podrobnosti o tom, jaký vojenský materiál byl odeslán na Ukrajinu, zahrnující mimo jiné následující informace: 
a) Jaký subjekt vojenský materiál vyvezl (zbraně, zbraně, munice, letadla, software, vojenský výcvik, atd.)?
b) V jakém množství? 
c) Kdy byla dodávka uskutečněna? (datum může být orientační)
d) Jaká byla specifika: typ, sériové číslo, značka?
e) Šlo o nové, použité nebo přebytečné vybavení?
f) Datum a číslo vývozních licencí?
g) Hodnota vývozu?

Dále bych Vás ráda požádala o dokumenty obsahující podrobnosti o tom, jaký vojenský materiál bude pravděpodobně odeslán na Ukrajinu v průběhu následujících dvanácti (12) měsíců od 1. září 2022, včetně následujících informací: 
a) Co to bude? (zbraně, munice, letadla, software, vojenský výcvik,
atd.)
b) V jakém množství? 
c) Kdy je předpokládané datum dodání?
d) Jaká specifika: typ, výrobní číslo, značka?
e) Nové, použité nebo přebytečné vybavení?
f) Datum a číslo vývozních licencí?
g) Hodnota vývozu?

Dále bych Vás ráda požádala o seznam společností, kterým byly uděleny státní zakázky související s příslibem vojenské podpory pro Ukrajinu (včetně služeb, jako je modernizace, přeprava, výroba, údržba, vojenský výcvik atd.), včetně podrobností o smlouvách.

Dále bych Vás chtěla požádat o veškeré dokumenty obsahující posouzení rizik a/nebo dopadů týkající se vývozu zbraní na Ukrajinu podle čl. Společného postoje EU 2008/944 a čl. 7 Smlouvy o obchodu se zbraněmi (zejména související s rizikem porušování lidských práv nebo s porušováním právních předpisů v oblasti obchodu se zbraněmi). A také o veškeré dokumenty (mimo jiné včetně interních zpráv, brífinků, memorand, zápisy z jednání) obsahující informace o riziku zneužití zbraní dodaných na Ukrajinu.

Dále žádám o veškeré dokumenty obsahující podrobnosti o dohodách uzavřených po dodání zbraní s ukrajinským příslušným orgánem a o uskutečněných kontrolách provedených za účelem zajištění souladu s těmito předpisy s certifikáty o konečném užití zbraní.

Žádám o poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě.

Jsem Vám k dispozici, pokud by některé části této žádosti vyžadovaly další vysvětlení.

S přátelským pozdravem,

Pavla Holcová
[email address]

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 3.10.2022 15:12:45
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - dotaz export zbrani Ukrajina
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C4OE12M

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.10.2022 15:12:45 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - dotaz export zbrani Ukrajina elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 3.10.2022 15:12:45 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Vaše podání ze dne / Your submission: 3.10.2022 15:12:45

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 97197/2022
Datum zaevidování / Submission date: 3.10.2022 15:17:57
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]