Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Berg prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz - cenné papíry

Čekáme, až si Michal Berg přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí následujících informací:

Má vaše město uzavřeny smlouvy s bankovními či obdobnými institucemi za účelem obhospodařování cenných papírů, jejich nákup či prodej? Tedy smlouvy, na základě kterých vaše město investuje do cenných papírů či jiných aktiv prostřednictvím nějaké instituce. (Netýká se tedy smluv na běžné bankovní účty, úvěrové či obdobné smlouvy).

Pokud ano:

- prosím o zaslání kopie těchto smluv

- prosím o informace, jakou celkovou částku v Kč či jiné měně má ke dni obdržení žádosti vaše město prostřednictvím takovýchto smluv investovánu (nakoupeny cenné papíry či jiné investiční produkty)

- a prosím o informaci, zda má vaše město v rámci takové smlouvy sjednány jakákoli omezení, týkající se oborů, do kterých je možné vložené finanční prostředky investovat - například omezení na investice do alkoholu, zbraní, hazardu či aktivit, které poškozují životní prostředí.

S přátelským pozdravem,

Michal Berg

ePodatelna MmP, Statutární město Pardubice

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.1.2019 16:32:17 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz - cenné papíry elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.1.2019 16:32:17 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Pardubice ...

Vaše podání <[emailová adresa]> ze dne: 6.1.2019 16:32:...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: S00BX01D3CMV
Datum zaevidování: 7.1.2019 09:17:17
Váš osobní přístupový kód: S00BSE0H1XAC
Vaše evidenční údaje: Berg Michal, /,, [FOI #7617 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Pejskarová Iveta

..........................

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Holeková Michaela, Statutární město Pardubice [1]11/1/2019

Vážený pane Bergu,

k Vaší žádosti ze dne 6. 1. 2019 Vám sděluji, že Statutární město
Pardubice nemá uzavřeny smlouvy s bankovními či obdobnými institucemi za
účelem obhospodařování cenných papírů, jejich nákup či prodej.

Odpověď také zasílám přílohou tohoto emailu.

Hezký den,

S pozdravem

Michaela Holeková
 
odbor rozvoje a strategie
Magistrát města Pardubic
 
telefon: 466 859 484
[2]www.pardubice.eu

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/do...
2. http://www.pardubice.eu/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Berg prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.