Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Berg prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz - cenné papíry

Čekáme, až si Michal Berg přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí následujících informací:

Má vaše město uzavřeny smlouvy s bankovními či obdobnými institucemi za účelem obhospodařování cenných papírů, jejich nákup či prodej? Tedy smlouvy, na základě kterých vaše město investuje do cenných papírů či jiných aktiv prostřednictvím nějaké instituce. (Netýká se tedy smluv na běžné bankovní účty, úvěrové či obdobné smlouvy).

Pokud ano:

- prosím o zaslání kopie těchto smluv

- prosím o informace, jakou celkovou částku v Kč či jiné měně má ke dni obdržení žádosti vaše město prostřednictvím takovýchto smluv investovánu (nakoupeny cenné papíry či jiné investiční produkty)

- a prosím o informaci, zda má vaše město v rámci takové smlouvy sjednány jakákoli omezení, týkající se oborů, do kterých je možné vložené finanční prostředky investovat - například omezení na investice do alkoholu, zbraní, hazardu či aktivit, které poškozují životní prostředí.

S přátelským pozdravem,

Michal Berg

Statutární město Zlín

2 přílohy

Vaše podání 'Žádost o informace podle dotaz - Dotaz - cenné papíry' bylo přijato elektronickou podatelnou Magistrátu města Zlína dne 06.01.2019 v 16:31:27.

posta@zlin.eu,

2 přílohy

Dobrý den!

V příloze posíláme odpověď na Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem

Zuzana Vrtelová
OEaM MMZ

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Berg prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.