Dotaz - aprobace pro 2. stupně ZŠ a SŠ

Lukáš Király vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Király

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dotazuji se prosím na tzv. aprobaci předmětů pro výuku na 2. stupni ŽŠ a SŠ. Mám již magisterské vzdělání a v současné době studuji pedagogické studium pro učitele 2. stupeň ŽŠ a SŠ (tj. celoživotní vzdělání v rámci VŠ). Vystudoval jsem bakalářský obor Geografie a regionální rozvoj (přírodovědecká fakulta). Bakalářské studium bylo zaměřeno na fyzickou a socioekonomickou geografii, oblast veřejné správy, makroekonomie, podnikání, cestovní ruch a celkový rozvoj regionů (např. projektové řízení, marketing a management regionů, evropské integrace, krajinotvorné programy, GIS, kartografie, geopolitika atd.). Navazující magisterské studium jsem absolvoval Ekonomická geografie a regionální rozvoj. Studium bylo zaměřeno na prohloubení znalostí z Bc. oboru již s vyšším důrazem na ekonomický rozvoj regionů a faktorů ekonomického rozvoje (ekonomické teorie), různé analýzy/ statistické výzkumy, geopolitika, teoretická geografie.

Na základě svého Bc. a Mgr. oboru se dotazuji, zda získám tzv. aprobaci pro výuku Geografie/Zeměpis, a Ekonomie? Oblast studia veřejné správa a geopolitiky lze případně uznat pro výuku občanské nauky/základů společenských věd?

Děkuji velice za odpověď.

S přátelským pozdravem,
Lukáš K.

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Dotaz -
aprobace pro 2. stupně ZŠ a SŠ', zaslané '21.03.2023 09:45:59' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXDASP

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážený pane magistře,

doplněním 250 hodinového studia v programu CŽV zaměřeného na přípravu
učitelů 2.st. ZŠ a SŠ získáte kvalifikaci učitele pro předměty
odpovídající zaměření magisterského studia.

Které předměty byste mohl vyučovat, posoudí ředitel školy, který porovná
diplom, dodatek k diplomu příp. vysvědčení o složených státních
závěrečných zkouškách se ŠVP.

Máte možnost si případně rozšířit aprobaci studiem v CŽV zaměřeným na
učitelství Vámi vybraného všeobecně-vzdělávacího předmětu v délce 250
hodin.

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[1]www.msmt.cz

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Lukáš Király

# Datum narození:  1987-12-24

# Adresa: Mánesova 3006/11

# Adresa: 702 00 Ostrava

===================================================================

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

 

dotazuji se prosím na tzv. aprobaci předmětů pro výuku na 2. stupni ŽŠ  a
SŠ. Mám již magisterské vzdělání a v současné době studuji pedagogické
studium pro učitele 2. stupeň ŽŠ a SŠ (tj. celoživotní vzdělání v rámci
VŠ). Vystudoval jsem bakalářský obor Geografie a regionální rozvoj
(přírodovědecká fakulta). Bakalářské studium bylo zaměřeno na fyzickou a
socioekonomickou geografii, oblast veřejné správy, makroekonomie,
podnikání, cestovní ruch a celkový rozvoj regionů (např. projektové
řízení, marketing a management regionů, evropské integrace, krajinotvorné
programy, GIS, kartografie, geopolitika atd.). Navazující magisterské
studium jsem absolvoval Ekonomická geografie a regionální rozvoj. Studium
bylo zaměřeno na prohloubení znalostí z Bc. oboru již s vyšším důrazem na
ekonomický rozvoj regionů a faktorů ekonomického rozvoje (ekonomické
teorie), různé analýzy/ statistické výzkumy, geopolitika, teoretická
geografie.

 

Na základě svého Bc. a Mgr. oboru se dotazuji, zda získám tzv. aprobaci
pro výuku Geografie/Zeměpis, a Ekonomie? Oblast studia veřejné správa a
geopolitiky lze případně uznat pro výuku občanské nauky/základů
společenských věd?

 

Děkuji velice za odpověď.

 

S přátelským pozdravem,

Lukáš K.

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[2][FOI #9508 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[3]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [4]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

21/3/2023

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[5]https://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.msmt.cz/
2. mailto:[FOI #9508 e-mail] ??
3. http://www.informaceprovsechny.cz/
4. http://www.infoprovsechny.cz/
5. https://infoprovsechny.cz/help/officers