DOTAZ

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

DOTAZ NA SMLOUVY.
===================

Vážená paní, vážený pane,

BYLO SLÍBENO ŽE OD 1. ČERVENCE LETOŠNÍHO ROKU BUDOU ZVEŘEJNĚNY SMLOUVY MĚSTA A JÍM ŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ BUDOU VYVĚŠENY NA VEBU MĚSTA KOUŘIM.

PTÁM SE TEDY KDY SI MŮŽEME PŘEČÍST SMLOUVY NA MĚSTSKÉM VEBU.

S přátelským pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Čj.:  KOU-2144/2015

Žádost o informace podle dotaz – DOTAZ

Vážený pane,

podle zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, podle  § 10d). Poskytovatel, s výjimkou
svazku obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem
umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího
dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpomoci do výše 50 000 Kč se nezveřejňuje, pokud uzavřením dodatku
k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena
nad 50 000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek
na své úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna
nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Město Kouřim neposkytlo od účinnosti tohoto zákona a § (1.7.2015) žádnou
dotaci a návratnou finanční výpomoc. Dne 12.11.2015 byla podepsána
darovací smlouva s Římskokatolickou farností Kostelec nad Černými lesy na
dar ve výši 70 000 Kč, a tato smlouva bude zveřejněna do 30 dnů od podpisu
smlouvy na internetových stránkách města. 

 

 

 

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ

 

 

 

Klouda zanechal/a poznámku ()

A co smlouva na pacht městských pozemků:

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

a kdy se zveřejní smlouva na pacht pozemků občanů města Kouřim

S pozdravem,

Klouda

ing.Marie Dvořáková zanechal/a poznámku ()

Pane Kloudo, na jakou smlouvu se ptáte ?
Bylo by lepší, kdybyste se zeptal víc konkrétně.
Když se budete ptát jen obecně, tak Vám dají - jak je v kraji zvykem - zase jen nějakou přiblblou odpověď.

P.S. Bez ohledu na termín 1.7.2015, na který se odvoláváte, máte právo se nejen zeptat, ale i si vyžádat jakoukoli v minulosti podepsanou smlouvu města s kýmkoliv, a oni Vám jí musí poskytnout. Jen musíte vědět, o čem ta smlouva je a ze kdy je.
To se dá v našich podmínkách najít jen v zápisech zastupitelstva. Ale dá se.

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
a co smlouva na pacht pozemků které jsou majetkem všech Kouřimáků, proč a z jakého důvodu je tato smlouva tajná, proč a z jakého důvodu nebyla v zápise zastupitelstva tabulka subjektů na pachtovné.
, Jako je na kde jakou kravinu.
Žádám tedy o seznam žadatelů se všemi nabídkami.

S pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Č. j. KOU – 2239/2015

 

Žádost o informace podle dotaz – DOTAZ

 

Vážená paní, vážený pane,

smlouva na pacht pozemků (k.ú. Bošice) je přístupná občanům města v II.
patře radnice -  sekretariátu. V současnosti nám žádný zákon neukládá
povinnost přes webové stánky (apod.) danou smlouvu zpřístupňovat.

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim

 

ing.Marie Dvořáková zanechal/a poznámku ()

Pane Kloudo, tajemník nemá pravdu. Právě tento zákon - zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - ukládá povinnému subjektu informace poskytnout !

Přečtěte si moji (dnešní)odpověď u tématu
(Ne)zveřejňování zápisů z jednání rady města, a komisí rady.

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Č. j. KOU – 2299/2015

 

Žádost o informace podle dotaz – DOTAZ

 

Vážená paní, vážený pane,

pravděpodobně se budeme opakovat, avšak na stejnou otázku stejná odpověď.
V současnosti nám žádná právní norma zatím neukládá povinnost tyto smlouvy
zveřejňovat na webových stránkách našeho města. Dále se ptáte, proč nebyla
tabulka subjektů na pachtovné v zápise zastupitelstva města. Příčinou
absence této tabulky v zápise ZM je skutečnost, že o pachtu rozhodovala
rada města, nikoliv zastupitelstvo. Seznam žadatelů se svými nabídkami
naleznete v odpovědi na Vaši otázku ze dne 26/11/2015.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim