Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Dobrý den.
Chtěl bych se dotázat na platby za svoz odpadu. V obci kde vlastníme chatu zavedli poplatek za odpad, ve výši 600,- Kč na objekt. Poplatek je vyšší než ve městě kde již poplatek platíme. Objekt využíváme 4 měsíce ročně a vždy jsme odpad odváželi domů protože v oblasti kde jsme není žádný dostupný konteiner kam odpad odložit. Je nějaká možnost buď na slevu z poplatku nebo jiné úlevy. Když jsem starostu obce požádal o přistavení kontejneru tak mi zdělil že to nejde. Musim v takovém případě poplatek platit?

S přátelským pozdravem, Petr Novák.

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz" s evidenčním
číslem 80ad6c8a-b3a2-4719-bd81-6e6aab2380f2 a s běžným číslem 60640/2022
bylo doručeno dne 08.11.2022 07:31:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.