Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Karel Imlauf prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz

Karel Imlauf vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Karel Imlauf přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den měl bych důležitý dotaz SME pár já bohužel trpím azoospermii chtěly by SME miminko bohužel zákrok který by mě pomohl aby se podařilo stojí přez 35000 který neproplaci a ani nepřispívá pojišťovna,tedy můj dotaz je proč pojišťovny hradí operace nesmyslný např.starym lidem který to ani nepřežijí nebo stejně nevydrží ani pár měsíců.a je dalších mnoho příkladů a stojí to stát více jak 35000 nepřijde mi to spravedlivé daně platíme a nemysly se na tokev lidí jako já děkuji za odpověď

S přátelským pozdravem,
Imlauf

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.10.2022 19:22:47 v obsahu zprávy: *** SPAM Žádost o informace podle dotaz - Dotaz elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.10.2022 19:22:47 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
6.10.2022 08:00:48

Vaše zpráva ze dne: 5.10.2022 19:22:47
v souboru: *** SPAM Žádost o informace podle dotaz - Dotaz
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01LURHS
Datum zaevidování: 6.10.2022 07:58:02

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
6.10.2022 08:00:48

Your message - dated 5.10.2022 19:22:47
in the file with the message contents [subject]:
*** SPAM Žádost o informace podle dotaz - Dotaz
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01LURHS
Date of registration: 6.10.2022 07:58:02

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odložení žádosti

Identifikátor dokumentu: MZDRX01LVQTY
značka: MZDR 29326/2022-5/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 10.10.2022
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: sdělení_odložení_002.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Karel Imlauf prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.