Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Veronika Pulkova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Veronika Pulkova

Povinný subjekt: Okresní soud v Sokolově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Mám bratra ve vězení Kynšperk nad Ohří a má mít jednání o podmínečně propuštění můj bratr je Milan Pulko 7.3.91 já bych vás chtěla poprosit o datum jednání děkuji

S přátelským pozdravem,
Pulkova Veronika

Okresní soud v Sokolově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz" s evidenčním
číslem 4deef014-efe2-4de5-af71-29f27fdeb8aa a s běžným číslem 32746/2022
bylo doručeno dne 28.06.2022 01:36:26.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Sokolově

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Sokolově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz" s evidenčním
číslem 4deef014-efe2-4de5-af71-29f27fdeb8aa a s běžným číslem 32746/2022,
doručené dne 28.06.2022 v 01:36:26 a ověřené dne 28.06.2022 v 01:37:58,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 266/2022" a ke zpracování dne
28.06.2022 v 07:21:16.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Sokolov

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Podatelna OSoud SOK, Okresní soud v Sokolově

2 přílohy

Od: OKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

Spisová značka: 0 Si 266/2022

Příloha: 266_2022-vyřízení-28_06_2022.docx

Komu: [1][FOI #9344 e-mail] ??

 

Současně Vás vyzývám k potvrzení doručení této zprávy, nejpozději do
následujícího pracovního dne od odeslání zprávy, tj. do 29. 6. 2022.

Viz ustanovení § 19 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Nepotvrdí-li adresát převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná (odstavec
9), doručí správní orgán písemnost, jako by adresát o doručení na
elektronickou adresu nepožádal.

 

 

Za elektronickou podatelnu

Okresního soudu v Sokolově

Hana Svobodová

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9344 e-mail] ??

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Veronika Pulkova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.