Dotaz

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo zdravotnictví měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Vojtěch Juříček

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz k rukám ministra zdravotnictví ČR:

Pane ministře, obracím se na Vás se žádostí o radu, jak postupovat v případě zmanipulovaného posudku, a tedy sjednání nápravy.

Tento psychoposudek, dle mého praktického lékaře, neumožňuje deblokaci mého pozastaveného řidičského oprávnění,

V.Juříček
e-m: [email address]
mobil: 703 52 77 44

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 2.12.2021 11:47:13 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 2.12.2021 11:47:13 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
2.12.2021 11:58:16

Vaše zpráva ze dne: 2.12.2021 11:47:13
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IIUDI
Datum zaevidování: 2.12.2021 11:56:17

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
2.12.2021 11:58:16

Your message - dated 2.12.2021 11:47:13
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Dotaz
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01IIUDI
Date of registration: 2.12.2021 11:56:17

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.12.2021 08:32:07 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Urgence elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.12.2021 08:32:07 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
28.12.2021 08:49:09

Vaše zpráva ze dne: 28.12.2021 08:32:07
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Urgence
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01ITSHD
Datum zaevidování: 28.12.2021 08:44:49

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
28.12.2021 08:49:09

Your message - dated 28.12.2021 08:32:07
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Urgence
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01ITSHD
Date of registration: 28.12.2021 08:44:49

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_sdělení o odložení žádosti a omluva

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IU7IY
značka: MZDR 46307/2021-4/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 29.12.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: odložení (2)_001.pdf