Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste vaclav zitka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz

Čekáme, až si vaclav zitka přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Dobrý den, jak se dovolat spravedlnosti v tomto státě, kdy V roce 2009 člověk vstoupí do insolvence, se zpeněžením majetkové podstaty, ale insolvenční správce zpronevěří peníze, ale soudce místo na správce vydá exekuci na vás, na kriminální policii jsem podepsal mlčenlivost, s tím, že do toho nebudu zasahovat, ale přeci si soudci nemůžou vykládat zákony po svém, přikládám odkaz:
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidenc... nehledě na to, že celé toto martyrium trvá už 12 let, děkuji za odpověď

S přátelským pozdravem, Václav Zítka
U stadionu 963, Mladá Boleslav 1 29301

Tel 723048981

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz" s evidenčním
číslem bf105c32-07b4-4420-8ff4-a3dca864fa81 a s běžným číslem 32667/2021
bylo doručeno dne 27.05.2021 12:32:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážený pane,

k Vašemu dotazu ze dne 27. 5. 2021 je zapotřebí sdělit, že v souladu
s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Pod pojmem „názor“ je
přitom třeba rozumět rovněž výklad jednotlivých ustanovení právních
předpisů či právních předpisů jako celku, jakož i poskytování právních
stanovisek ke konkrétní věci nebo poskytování právního poradenství.

Okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti je vymezen v ustanovení § 11
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky. Z citovaného ustanovení rozhodně nevyplývá,
že by ministerstvo bylo v rámci svých kompetencí oprávněno k podávání
výkladu právních předpisů, a to ani těch, které pochází z jeho
legislativní činnosti, či k vydávání právních stanovisek k jednotlivým
kauzám. Ministerstvo není ani povoláno poskytovat právní pomoc – pakliže
tedy v některém právním předpisu naleznete nesrovnalost či budete
potřebovat konzultovat Vaši právní záležitost, doporučujeme Vám obrátit
se na osoby, jejichž předmětem činnosti je právě poskytování právní
pomoci, zejména tedy na advokáty, jejichž seznam naleznete na
internetových stránkách České advokátní komory, případně můžete ve smyslu
ustanovení § 18a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, za podmínek tam
stanovených požádat přímo Českou advokátní komoru o určení advokáta
k poskytnutí právní porady. Využít lze i služeb bezplatných právních
poraden.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

Ministerstva spravedlnosti ČR

(agenda svobodného přístupu k informacím)

 

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste vaclav zitka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.