Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiri Suchý prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den mám zadost jak registrovat sve dvě vozidla. Jsem invalida a mám modrou kartu.

S přátelským pozdravem,

Jiri Suchý

krpulk.kr.pio@pcr.cz, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

2 přílohy

Vážený pane Suchý,

obdrželi jsme Vaši žádost o informace. Vzhledem k tomu, že jste při podání
žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
nesplnil formální požadavky, které tento zákon stanoví (§ 14 odst. 3
zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů), žádost vyřizujeme
jako běžnou žádost o poskytnutí informace, nikoli v režimu výše uvedeného
zákona.

 

Problematika přepisů vozidel nespadá do kompetence Policie ČR, ale do
kompetence ministerstva dopravy:
[1]https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Regi...

Vzhledem k tomu, že máte bydliště v Mostě, doporučuji se obrátit na
magistrát města:
[2]https://www.mesto-most.cz/doprava-vozidl...

 

por. Mgr. Šárka Poláčková
komisař

[3]+420 974 422 207
[4]+420 724 250 920
[5][emailová adresa]

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence

Lidické náměstí 899/9
401 79 Ústí nad Labem

[6]cid:image003.png@01D1A06F.19F844D0

 

 

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiri Suchý prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.