Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bohumil Milan Richter prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz

Čekáme, až si Bohumil Milan Richter přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Bohumil Milan Richter

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy proč nejdou zpět přihlásit motocykly které se vyřazovaly z evidence ,když je STK která nic špatného nepustí na silnici !? přitom v jiných zemích EU to lze !! jsme EU nebo jen něco? je spousta pěkných zrenomovaných strojů které jsou určitě bezpečnější jak činské skútry , nestálo by za to to změnit a jezdit na našich strojích . pak to vyrobí indové a číňani a kupuje se to za přemrštěný peníz !! děkuji Richter

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,

Bohumil Milan Richter

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 03.09.2020 11:33:25
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 03.09.2020 11:33:25
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Klenotová Jana, Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Bohumil Milan Richter                              e-mail:
[1][FOI #8387 e-mail] ??

 

 

Naše č.j. 277/2020-072-Z106/4

 

Věc: Podání ze dne  3. 9. 2020 - Sdělení

 

Vážený pane,

 

obrátil jste se na Ministerstvo dopravy s podáním označeném jako „Žádost o
poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím“ (dále jen InfZ“). V podání ze dne 3. 9. 2020, které
bylo podatelnou ministerstva zaevidováno téhož dne pod č. p.
41151/2020-MD-CKDP,  žádáte o poskytnutí následujících informací– cit.:

 

„Proč nejdou zpět přihlásit motocykly které se vyřazovaly z evidence ,
když je STK která nic špatného nepustí na silnici !? přitom v jiných
zemích EU to lze !! jsme EU nebo jen něco? je spousta pěkných
zrenovovaných strojů, které jsou určitě bezpečnější jak činské skútry ,
nestálo by za to to změnit a jezdit na našich strojích “

Úvodem je nejprve nutné vysvětlit, co je zákon o svobodném přístupu
k informacím a k čemu je určen. Tento zákon definuje způsob, jakým veřejná
správa a veřejné instituce sdílejí písemné záznamy. Prostřednictvím tohoto
zákona se tedy nelze dožadovat toho, aby instituce vysvětlovaly  právní
normy a radily s postupy v konkrétních životních situacích apod. Zákon
slouží jen k prostému přeposílání a sdílení elektronických a písemných
dokumentů.

Dle názoru ministerstva se tak nejedná o žádost o poskytnutí zaznamenané
informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ. (Takové dotazy je možné  úřadům
zaslat, ale je vhodnější se ptát bez odkazu na informační zákon,
standardní cestou.) 

Ministerstvo dopravy se rozhodlo na dotaz vstřícně reagovat, avšak mimo
režim InfZ a v souladu s principy dobré správy (§ 4odst. 1 správního
řádu), a poskytuje Vám následující vysvětlení k dané problematice.

 

Silniční motorová a přípojná vozidla, která byla před datem 1. 5. 2004
trvale vyřazena z registru silničních vozidel a neztratila technickou
způsobilost vozidla ( §13 – trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru
silničních vozidel, ve znění zákona č.103/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů), lze evidovat v registru
historických a sportovních vozidel.

 

Při registraci historického vozidla místně příslušný úřad na základě
předložení protokolu o platném testování vydá průkaz historického vozidla
a osvědčení o registraci vozidla. Historickému vozidlu přidělí zvláštní
registrační značku pro historická vozidla a vydá tabulku s registrační
značkou pro historické vozidlo.

 

Prováděcí právní předpis  vyhláška č. 355/2006 Sb., stanoví podmínky
provozu historického a sportovního vozidla, způsob a podmínky testování
historického a sportovního vozidla a vzor žádosti o provedení testování
historického a sportovního vozidla.

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    
    [11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8387 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bohumil Milan Richter prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.