Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bohumil Milan Richter prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz

Bohumil Milan Richter vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Bohumil Milan Richter přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Bohumil Milan Richter

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy proč nejdou zpět přihlásit motocykly které se vyřazovaly z evidence ,když je STK která nic špatného nepustí na silnici !? přitom v jiných zemích EU to lze !! jsme EU nebo jen něco? je spousta pěkných zrenomovaných strojů které jsou určitě bezpečnější jak činské skútry , nestálo by za to to změnit a jezdit na našich strojích . pak to vyrobí indové a číňani a kupuje se to za přemrštěný peníz !! děkuji Richter

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,

Bohumil Milan Richter

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 03.09.2020 11:33:25
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 03.09.2020 11:33:25
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Klenotová Jana, Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Bohumil Milan Richter                              e-mail:
[1][FOI #8387 e-mail] ??

 

 

Naše č.j. 277/2020-072-Z106/4

 

Věc: Podání ze dne  3. 9. 2020 - Sdělení

 

Vážený pane,

 

obrátil jste se na Ministerstvo dopravy s podáním označeném jako „Žádost o
poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím“ (dále jen InfZ“). V podání ze dne 3. 9. 2020, které
bylo podatelnou ministerstva zaevidováno téhož dne pod č. p.
41151/2020-MD-CKDP,  žádáte o poskytnutí následujících informací– cit.:

 

„Proč nejdou zpět přihlásit motocykly které se vyřazovaly z evidence ,
když je STK která nic špatného nepustí na silnici !? přitom v jiných
zemích EU to lze !! jsme EU nebo jen něco? je spousta pěkných
zrenovovaných strojů, které jsou určitě bezpečnější jak činské skútry ,
nestálo by za to to změnit a jezdit na našich strojích “

Úvodem je nejprve nutné vysvětlit, co je zákon o svobodném přístupu
k informacím a k čemu je určen. Tento zákon definuje způsob, jakým veřejná
správa a veřejné instituce sdílejí písemné záznamy. Prostřednictvím tohoto
zákona se tedy nelze dožadovat toho, aby instituce vysvětlovaly  právní
normy a radily s postupy v konkrétních životních situacích apod. Zákon
slouží jen k prostému přeposílání a sdílení elektronických a písemných
dokumentů.

Dle názoru ministerstva se tak nejedná o žádost o poskytnutí zaznamenané
informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ. (Takové dotazy je možné  úřadům
zaslat, ale je vhodnější se ptát bez odkazu na informační zákon,
standardní cestou.) 

Ministerstvo dopravy se rozhodlo na dotaz vstřícně reagovat, avšak mimo
režim InfZ a v souladu s principy dobré správy (§ 4odst. 1 správního
řádu), a poskytuje Vám následující vysvětlení k dané problematice.

 

Silniční motorová a přípojná vozidla, která byla před datem 1. 5. 2004
trvale vyřazena z registru silničních vozidel a neztratila technickou
způsobilost vozidla ( §13 – trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru
silničních vozidel, ve znění zákona č.103/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů), lze evidovat v registru
historických a sportovních vozidel.

 

Při registraci historického vozidla místně příslušný úřad na základě
předložení protokolu o platném testování vydá průkaz historického vozidla
a osvědčení o registraci vozidla. Historickému vozidlu přidělí zvláštní
registrační značku pro historická vozidla a vydá tabulku s registrační
značkou pro historické vozidlo.

 

Prováděcí právní předpis  vyhláška č. 355/2006 Sb., stanoví podmínky
provozu historického a sportovního vozidla, způsob a podmínky testování
historického a sportovního vozidla a vzor žádosti o provedení testování
historického a sportovního vozidla.

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    
    [11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8387 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bohumil Milan Richter prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.