Dotaz

Dotaz byl úspěšný.

Jana Synková

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, chtěla bych vás tímto požádat, zda se dá někde najít rozsudek vašeho soudu proti mému otci za jeho trestní jednání vůči mě a mé sestře. Jde o Jana Hracha a rozsudek z roku 2002. Nyní by jsem ho moc potřebovala, jelikož jsem byla obviněna, že jsem si vše vymyslela. Omlouvám se , že je to z doby minulé ale bohužel i po tolika letech to někomu evidentně leží v žaludku
S přátelským pozdravem, Synková Jana -----personal data deleted-------

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz" s evidenčním
číslem f4050979-7fe8-47d7-93d1-0278648ed37e a s běžným číslem 52358/2019
bylo doručeno dne 28.05.2019 12:25:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kuchařová Marcela, Krajský soud v Plzni

2 přílohy

 

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň 

tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: [1]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail],
IDDS: yaraba4

Naše značka: Si 176/2019 Vážená paní

Vaše značka:     Jana Synková

Vyřizuje: Marcela [2][emailová adresa]
Kuchařová
DNE: 30. 5. 2019   

 

Poskytnutí informace

 

Vážená paní,

Krajský soud v Plzni, jako povinný subjekt, obdržel dne 28. 5. 2019
prostřednictvím e-mailové schránky Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

 

K Vaší žádosti Vám tímto sděluji, že Vámi požadovaná informace je tímto
poskytnuta zasláním opisu rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 11.
2002, č. j. 1 T 2/2002-273, a to v anonymizované podobě.

 

Pro Vaši informaci dále uvádím, že rozsudek Krajského soudu v Plzni byl
rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 5. 2003, č. j. 10 To
223/2002-301 v celém rozsahu zrušen.

S pozdravem

Marcela Kuchařová

pověřená vyřízením žádosti o informace

 

 

Příloha: 1x anonymizované rozhodnutí

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]
2. mailto:[emailová adresa]