Dotační řízení na navýšení příplatků za směnnost pro sestry

Středočeský kraj neměli požadované informace.

Mgr. Jan Petrželka, DiS.

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, chtěl bych se dotázat zda a případně kdy a jakým způsobem budou realizovány platby v rámci dotačního řízení na navýšení příplatků za směnnost pro sestry u soukromého zařízení NH Hospital a.s.
Tedy kdy dojde k převodu finančních prostředků.

S přátelským pozdravem, Mgr. Jan Petrželka, DiS.

Středočeský kraj

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Dotační řízení na navýšení příplatků za směnnost pro sestry“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (uznávaný el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, p7s, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, RTF, GIF, TIF, JPG, JPEG, ZFO, P7S.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....

Středočeský kraj

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Dotační řízení na navýšení příplatků za směnnost pro sestry“, kterou jste 15.11.2017 06:28:51 zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu. Zpráva byla přeposlána na věcně příslušný odbor na emailovou adresu [emailová adresa].

Důvod (y):  není podepsáno

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, p7s, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, RTF, GIF, TIF, JPG, JPEG, ZFO, P7S.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Piačková Veronika, Středočeský kraj [1]20/11/2017

Sdělení o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu
podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážený pane magistře,

 

v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás v příloze
informujeme o odložení Vaší žádosti.

 

S pozdravem

 

[1][2]http://intranet2.kr-stredocesky.int/nast...

 

Mgr. Veronika Piačková
vedoucí Oddělení zdravotní péče
Odbor zdravotnictví

 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 468
e-mail: [[3]emailová adresa]
[4]www.kr-stredocesky.cz

 

References

Visible links

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/dot...
2. http://intranet2.kr-stredocesky.int/nast...
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://www.kr-stredocesky.cz/