Dotace pro periodický tisk věnující se kultuře

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych se Vás zeptala na výši dotací udělených v letech
2010-2012 na podporu periodického tisku, který se věnuje oblasti
kultury. Zároveň bych uvítala, pokud byste uveřejnili příjemce
dotací pro každý rok.

S přátelským pozdravem,

Jana Kneschke

Skučková Blanka, Ministerstvo kultury

1 příloha

 

 

Vážená paní,

 

Vaše žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, kterou
Ministerstvo kultury již zveřejnilo. S odkazem na § 6 odst. 1 zákona o
svobodném přístupu k informacím Vám proto sdělujeme, že Vámi požadované
informace naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury
[1]www.mkcr.cz v rubrice „Ministerstvo“,  složka „Výroční zprávy“.
Naleznete zde seznam příjemců dotací + výši dotací na vydávání periodik
mj. i v letech 2010 a 2011. Za rok 2012 naleznete informace v rubrice
„Literatura a knihovny/výběrová dotační řízení/oblast literatury/literární
projekty – výběrové řízení na rok 2012 – výsledky“.

 

 

S pozdravem,

Blanka Skučková

Oddělení literatury a knihoven

 

 

 

 

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
     svobodném přístupu k
     informacím.
    
     Povinný subjekt:
     Ministerstvo kultury
    
     Žadatel:
     [redacted]
    
     Žádám o následující informaci:
    
     Povinný subjekt: Ministerstvo kultury
    
     Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
     přístupu k informacím.
    
     Vážená paní, vážený pane,
    
     ráda bych se Vás zeptala na výši dotací udělených v letech
     2010-2012 na podporu periodického tisku, který se věnuje oblasti
     kultury. Zároveň bych uvítala, pokud byste uveřejnili příjemce
     dotací pro každý rok.
    
     S přátelským pozdravem,
    
     Jana Kneschke
    
     Informaci poskytněte elektronicky na email:
     [2][FOI #141 e-mail] ??
    
     Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
     nebo jiným posouzením
     žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
     informacím, beru na vědomí, že
     jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
     Datum podání:
    
     31/12/2012
     -------------------------------------------------------------------
    
     Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni
     budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla
     o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
     [3]http://infoprovsechny.cz/help/officers
    
     Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
     užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové
     stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde
     uveřejňujete povinné informace.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.mkcr.cz/
2. mailto:[FOI #141 e-mail] ??
3. http://infoprovsechny.cz/help/officers