Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tomáš Trumpeš prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotace pro hokejový klub HC Boskovice

Tomáš Trumpeš vznesl tento dotaz dotaz na Město Boskovice

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Tomáš Trumpeš přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Tomáš Trumpeš

Povinný subjekt: Město Boskovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat o veškerou dokumentaci související s udělením a kontrolou dotací od Města Boskovice pro hokejový klub HC Boskovice v letech 2019, 2020, 2021 a dosavadní dokumentaci za rok 2022.

Žádám o žádosti klubu, rozhodnutí komise, smlouvy s městem, vyúčtování dotace, zprávy o kontrole vyúčtování, dokumenty o případném krácení dotace či vracení její části a dále o případnou oficiální korespondenci mezi městem a klubem související právě s administrací všech kroků ve vztahu s dotacemi v dotačním titulu sport pro HC Boskovice v uvedených letech 2019, 2020, 2021 a 2022.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Trumpeš

epodatelna, Město Boskovice

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 10.5.2022 12:27:42 v obsahu zprávy: [EXTERNÍ]Žádost o informace podle dotaz - Dotace pro hokejový klub HC Boskovice elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 10.5.2022 12:27:42 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Boskovice 11.5.2022 08:08:07

Vaše podání ze dne: 10.5.2022 12:27:42 v obsahu zprávy: [EXTERNÍ]Žádost o informace podle dotaz - Dotace pro hokejový klub HC Boskovice podané na adresu el. podatelny - Instituce [Město Boskovice vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MUBOX00Y49F2
Datum zaevidování: 11.5.2022 06:32:22
Váš osobní přístupový kód: MUBOSE040PCI
Vaše evidenční údaje: TRUMPEŠ TOMÁŠ, Legionářská 1240/25, 68001 Boskovice

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Zemachová Kamila

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav MUBOX00Y49F2MUBOSE040PCI", nebo použijte web podatelnu.

Mgr. Miluše Rozkošná, Město Boskovice

2 přílohy

Dobrý den, v příloze posíláme oznámení výše úhrady za Vámi požadované
informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

Mgr. Miluše Rozkošná
Odbor kancelář tajemníka
Vedoucí odboru

Mobil: +420 737 572 926
Telefon: +420 516 488 613
E-mail: [1][emailová adresa]

Městský úřad Boskovice
Masarykovo nám. 4/2
680 01  Boskovice

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Tomáš Trumpeš

Povinný subjekt: Mgr. Miluše Rozkošná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Rozkošná,

na základě Vaší výzvy jsme uhradili požadovanou částku, informace jsme ale stále neobdrželi.

S pozdravem,

Tomáš Trumpeš

Mgr. Miluše Rozkošná, Město Boskovice

Vážený pane, vámi požadované informace musíme ještě upravit v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. - tj. provést příslušnou anonymizaci a v návaznosti na anonymizaci bude vydáno příslušné rozhodnutí. K anonymizaci připravených podkladů (tj. podkladů určených ke skenování) se začalo přistupovat až poté, co jsme obdrželi vaši platbu, tato záležitost při objemu vámi požadovaných informací, vedle naší běžné pracovní činnosti, je pro nás časově poměrně náročná.
Informace v přiměřené lhůtě obdržíte, nejpozději do 09.06.2022.

S pozdravem

Mgr. Miluše Rozkošná
Odbor kancelář tajemníka
Vedoucí odboru
Telefon: +420 516 488 613
E-mail: [emailová adresa]

Městský úřad Boskovice
Masarykovo nám. 4/2
680 01  Boskovice

ukázat citované pasáže

Ing. Milan Sivera, Město Boskovice

2 přílohy

Vážený pane,

 

v následujícím odkazu naleznete veškerou dokumentaci související s
udělením a kontrolou dotací od města Boskovice pro hokejový klub HC
Boskovice v letech 2019, 2020, 2021 a dosavadní dokumentaci za rok 2022

 

 

[1]https://www.uschovna.cz/zasilka/ZBVXJBV3...

 

S pozdravem

 

Ing. Milan Sivera
Odbor kancelář tajemníka
Referent sportu, kultury a cestovního ruchu

Mobil: +420 602 128 145
Telefon: +420 516 488 670
E-mail: [emailová adresa]

Městský
úřad
Boskovice
Masarykovo
nám. 4/2
680 01 
Boskovice

 

 

References

Visible links
1. https://www.uschovna.cz/zasilka/ZBVXJBV3...

Ing. Milan Sivera, Město Boskovice

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze obdržíte Rozhodnutí MěÚ Boskovice k Vaší žádosti o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

S pozdravem

 

Ing. Milan Sivera
Odbor kancelář tajemníka
Referent sportu, kultury a cestovního ruchu

Mobil: +420 602 128 145
Telefon: +420 516 488 670
E-mail: [emailová adresa]

Městský
úřad
Boskovice
Masarykovo
nám. 4/2
680 01 
Boskovice

 

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tomáš Trumpeš prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.