Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ilona Folprechtová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotace pro Agrofert, a. s., IČO: 26185610

Čekáme, až si Ilona Folprechtová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Ilona Folprechtová

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřinných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu
- název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
- výše plnění veřejné zakázky,
- datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde: https://www.transparency.cz/wp-content/u.... Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.
S pozdravem
Ilona Folprechtová

PÁSKOVÁ Jana, Nejvyšší kontrolní úřad

4 přílohy

 

 

Jana Pásková

Odbor komunikace

E: [emailová adresa]

M: +420 602 327 404

T: +420 233 045 430

Jankovcova 2, 170 04 Prague 7

The Czech Republic

www.nku.cz/en

 

XI EUROSAI CONGRESS IN PRAGUE

www.eurosai2021.cz

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ilona Folprechtová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.