Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martina Kuricová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotace pro Agrofert

Čekáme, až si Martina Kuricová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Martina Kuricová

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.
S pozdravem
Martina Kuricová

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 28.1.2021 15:26:58
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Dotace pro Agrofert
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C39MODC

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Vaše podání ze dne / Your submission: 28.1.2021 15:26:58

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 101506/2021
Datum zaevidování / Submission date: 28.1.2021 15:27:08
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martina Kuricová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.