dotace pro Agrofert

Dotaz byl částečně úspěšný.

Josef Klinkovský

Povinný subjekt: Ministerstvo zemědělství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
rád bych uplatnil právo na informace, které mám jako občan České republiky a žádám vás o sdělení informací týkajících se holdingu Agrofert:
- seznam dotací pro holding Agrofert, a.s. (včetně jeho dceřinch společností), které pocinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl nazpět a to v rozsahu
název příjemce dotace
výše dotace
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vyáhání dotace
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu
- kopii jakéhokoli stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S pozdravem Josef Klinkovský

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

Vaše zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - dotace pro Agrofert, zaslaná na adresu elektronické
podatelny MZe ([emailová adresa]) byla jejím poštovním systémem dne 2/1/2021 11:16:01 AM
přijata a pod číslem 2021020111160320135 zařazena do fronty ke zpracování.

V příloze Vám zasíláme protokol o přijetí datové zprávy.

Tato zpráva byla vytvořena automatem elektronické podatelny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na tento e-mail neodpovídejte, pro komunikaci použijte adresu [emailová adresa]

Ministerstvo zemědělství

2 přílohy

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 6872/2021-MZE-10041