Dotace neziskovému sektoru

Adam Zábranský vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Hlavní město Praha měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Adam Zábranský

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám o poskytnutí seznamu institucí neziskového sektoru (NNO), kterým byla Hlavním městem Prahou v roce 2013 a 2014 poskytnuta dotace, spolu s výší této dotace.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Adam Zábranský