Dotace na sociální služby s nadregionální či celostátní působností

Jiří Pospíšil vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Jiří Pospíšil

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám vás o poskytnutí informací, částek dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností poskytnuté pro roky 2019 a 2020, v rozsahu druh služby, poskytovatel a částka.

Odpověď je postačující v elektronické podobě. Žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jiří Pospíšil

Mail Delivery System,

2 přílohy

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    dost o informace podle dotaz Dotace na soci ln slu by s nadregion ln i celost tn p sobnost.txt

    3K Download View as HTML

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

Instituce [Ministerstvo práce a sociálních věcí vyžaduje e-mail]
host bar1.mpsv.cz [2001:67c:26c:102::3]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<Instituce [Ministerstvo práce a sociálních věcí vyžaduje e-mail]>:
554 IP name lookup failed. No PTR record found