Dotace na Biologickou olympiádu

Dotaz byl úspěšný.

Petr Jedelský

Povinný subjekt: Česká zemědělská univerzita v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám o zpřístupnění dokumentů o finančních dotacích MŠMT k zajištění konání Biologické olympiády, konkrétně:
1. Žádosti o přiznání podpory v programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání za školní roky 2013-14 a 2014-15.
2. Žádosti o finanční podporu účasti českého týmu na Mezinárodní biologické olympiádě v letech 2014 a 2015
3. Rozhodnutí ve věci žádostí dle bodu 1.
4. Rozhodnutí ve věci žádostí dle bodu 2.

Adresa trvalého pobytu není adresou pro doručování. K doručování slouží elektronická adresa, z níž je odeslána tato žádost.

S přátelským pozdravem,

Petr Jedelský

František Janouch,

5 příloh

Dobrý den,
v příloze zasíláme poskytnuté informace na základě žádosti o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
S pozdravem
 
JUDr. František Janouch
kancléř
Česká zemědělská univerzita v Praze
tel.: [1]+420 22438 4065
e-mail: [email address]
[2]www.czu.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+420224384065
2. http://www.czu.cz/