dotace Agrofert

Matouš Cúth vznesl tento dotaz dotaz na Povodí Vltavy, státní podnik

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Matouš Cúth

Povinný subjekt: Povodí Vltavy, státní podnik

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu
- název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
- výše plnění veřejné zakázky,
- datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný na https://www.transparency.cz/wp-content/u.... Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Matouš Cúth

Povodí Vltavy, státní podnik

Povodí Vltavy, státní podnik
--------------------------------------------------------------------

e-mail od: [FOI #8710 e-mail] ??
předmět: FW: Žádost o informace podle dotaz - dotace Agrofert
doručen 01.02.2021 8:21:23

byl převzat a je evidován
číslo jednací: PVL-7778/2021
evidenční číslo: 14702/2021

--------------------------------------------------------------------
Na tento e-mail neodpovídejte!

Povodí Vltavy, státní podnik

1 příloha

Odpověď na: FW: Žádost o informace podle 160/1999 Sb.dotaz - M. Cúth, veřejné zakázky Agrofert, plnění PVL

Matouš Cúth

Povinný subjekt: Povodí Vltavy, státní podnik

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Povodí Vltavy, státní podnik k vyřízení mé žádosti 'dotace Agrofert'.

V odpovědi píšete: "V rámci veřejných zakázek malého rozsahu bylo v uvedeném období holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) proplaceno plnění týkající se oprav, servisních oprav, montáží techniky a inzerce v celoplošném tisku, které je přílohou tohoto dopisu."
Bohužel se zdá, že onu zmíněnou přílohu jste opomenuli přiložit. Prosím tedy o doplnění.
Děkuji

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/dotace...

S přátelským pozdravem,

Matouš Cúth

Pelikánová Gabriela, Povodí Vltavy, státní podnik

2 přílohy

Vážený pane Cúthe,
omlouvám se za nedopatření, zřejmě došlo při zasílání emailu k technické chybě, proto posílám odpověď a přílohu ještě jednou.
S pozdravem

Gabriela Pelikánová
kontrolní oddělení
Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5
Tel.:+420 221 401 916; +420 724 964 565
Email: [emailová adresa]

ukázat citované pasáže