dotace Agrofert

Dotaz byl úspěšný.

Matouš Cúth

Povinný subjekt: Povodí Vltavy, státní podnik

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu
- název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
- výše plnění veřejné zakázky,
- datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný na https://www.transparency.cz/wp-content/u.... Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Matouš Cúth

Povodí Vltavy, státní podnik

Povodí Vltavy, státní podnik
--------------------------------------------------------------------

e-mail od: [FOI #8710 e-mail] ??
předmět: FW: Žádost o informace podle dotaz - dotace Agrofert
doručen 01.02.2021 8:21:23

byl převzat a je evidován
číslo jednací: PVL-7778/2021
evidenční číslo: 14702/2021

--------------------------------------------------------------------
Na tento e-mail neodpovídejte!

Povodí Vltavy, státní podnik

1 příloha

Odpověď na: FW: Žádost o informace podle 160/1999 Sb.dotaz - M. Cúth, veřejné zakázky Agrofert, plnění PVL

Matouš Cúth

Povinný subjekt: Povodí Vltavy, státní podnik

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Povodí Vltavy, státní podnik k vyřízení mé žádosti 'dotace Agrofert'.

V odpovědi píšete: "V rámci veřejných zakázek malého rozsahu bylo v uvedeném období holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) proplaceno plnění týkající se oprav, servisních oprav, montáží techniky a inzerce v celoplošném tisku, které je přílohou tohoto dopisu."
Bohužel se zdá, že onu zmíněnou přílohu jste opomenuli přiložit. Prosím tedy o doplnění.
Děkuji

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/dotace...

S přátelským pozdravem,

Matouš Cúth

Pelikánová Gabriela, Povodí Vltavy, státní podnik

2 přílohy

Vážený pane Cúthe,
omlouvám se za nedopatření, zřejmě došlo při zasílání emailu k technické chybě, proto posílám odpověď a přílohu ještě jednou.
S pozdravem

Gabriela Pelikánová
kontrolní oddělení
Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5
Tel.:+420 221 401 916; +420 724 964 565
Email: [emailová adresa]

ukázat citované pasáže