dotace Agrofert

Dotaz byl částečně úspěšný.

Edvard Rejthar

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Děkuji!

Informace doručte na mou emailovou adresu
S pozdravem
Edvard Rejthar

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 29.1.2021 14:08:23
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - dotace Agrofert
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C39TMR9

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Vaše podání ze dne / Your submission: 29.1.2021 14:08:23

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 105611/2021
Datum zaevidování / Submission date: 29.1.2021 14:33:51
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]

Edvard Rejthar zanechal/a poznámku ()

Můj dotaz cca: Chcete po Agrofertu dotace zpět? Prosím o odpověď e-mailem.
Odpověď mohla být cca: Ano / ne.

Odpověď přišla modrou obálkou, tři stránky výkladu listiny práv a svobod a v tom ukrytá věta: "Ministerstvo nezačalo vymáhat a nevymohlo tak zpět žádnou dotaci subjektu Agrofert. Ministerstvo se neopírá ve věci výkladu zákona o střetu zájmů o žádné stanovisko, memorandum, posudek, metodiku či jiný obdobný dokument."

Pod tím je věta, že: "Ministerstvo vyjadřuje nesouhlas, aby poskytnutá informace byla automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz, neboť obsahuje osobní údaje."

Nevím jaké údaje. Možná datum.