dotace Agrofert

Vyskytla se chyba při doručení nebo něco podobného, co potřebuje pozornost týmu stránek Informace pro všechny.

Matouš Cúth

Povinný subjekt: SETUZA a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu
- název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
- výše plnění veřejné zakázky,
- datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný na https://www.transparency.cz/wp-content/u.... Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Matouš Cúth

Mail Delivery System,

2 přílohy

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its
recipients after more than 24 hours on the queue on starling.ukcod.org.uk.

The message identifier is: 1l5Zrz-00052X-1j
The date of the message is: Fri, 29 Jan 2021 19:55:50 +0000
The subject of the message is: =?UTF-8?Q?=C5=BD=C3=A1dost_o_informace_podle_dotaz_-_dotace_Agrofe?=
=?UTF-8?Q?rt?=

The address to which the message has not yet been delivered is:

Instituce [SETUZA a.s. vyžaduje e-mail]

No action is required on your part. Delivery attempts will continue for
some time, and this warning may be repeated at intervals if the message
remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up,
and when that happens, the message will be returned to you.

Mail Delivery System,

2 přílohy

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its
recipients after more than 48 hours on the queue on starling.ukcod.org.uk.

The message identifier is: 1l5Zrz-00052X-1j
The date of the message is: Fri, 29 Jan 2021 19:55:50 +0000
The subject of the message is: =?UTF-8?Q?=C5=BD=C3=A1dost_o_informace_podle_dotaz_-_dotace_Agrofe?=
=?UTF-8?Q?rt?=

The address to which the message has not yet been delivered is:

Instituce [SETUZA a.s. vyžaduje e-mail]

No action is required on your part. Delivery attempts will continue for
some time, and this warning may be repeated at intervals if the message
remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up,
and when that happens, the message will be returned to you.

Mail Delivery System,

2 přílohy

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its
recipients after more than 72 hours on the queue on starling.ukcod.org.uk.

The message identifier is: 1l5Zrz-00052X-1j
The date of the message is: Fri, 29 Jan 2021 19:55:50 +0000
The subject of the message is: =?UTF-8?Q?=C5=BD=C3=A1dost_o_informace_podle_dotaz_-_dotace_Agrofe?=
=?UTF-8?Q?rt?=

The address to which the message has not yet been delivered is:

Instituce [SETUZA a.s. vyžaduje e-mail]

No action is required on your part. Delivery attempts will continue for
some time, and this warning may be repeated at intervals if the message
remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up,
and when that happens, the message will be returned to you.

Mail Delivery System,

2 přílohy

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

Instituce [SETUZA a.s. vyžaduje e-mail]
retry timeout exceeded