Kateřina Tejkalová

Povinný subjekt: Odvolací finanční ředitelství

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu
název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
výše plnění veřejné zakázky,
datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Tejkalová

Podatelna (OFŘ), Odvolací finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše datová zpráva byla dne 28. 1. 2021 v 16:55 doručena do e-mailové schránky Odvolacího finančního ředitelství, Instituce [Odvolací finanční ředitelství vyžaduje e-mail] a byla zaevidována pod číslem jednacím: 3610/21.  

Odvolací finanční ředitelství
Podatelna
Masarykova 31
602 00  Brno
e-mail: Instituce [Odvolací finanční ředitelství vyžaduje e-mail]

ukázat citované pasáže

Odvolací finanční ředitelství

2 přílohy

Podatelna
Odvolací finanční ředitelství
Masarykova 31
602 00 Brno

e-mail: Instituce [Odvolací finanční ředitelství vyžaduje e-mail]