Dotace a granty Ministerstva kultury ČR Hudebně divadelní formaci Řehečské kvarteto za období od 1.1.2012 do 31.10.2016.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1, Žádám Vás o sdělení informace, jestli Ministerstvo kultury ČR poskytlo počínaje dnem 1.1.2012 do 31.10.2016 včetně, nějaké prostředky /dotace, granty/ z veřejných zdrojů Hudebně divadelní formaci Řehečské kvarteto, zastoupené členkou ŘQ Kateřinou Kučerovou, potažmo výkonným ředitelům Mgr. Oldřichu Němcovi a Liboslavu Kučerovi.

2, Pokud ANO, podle bodu 1., tak Vás žádám o zaslání kopií listinné podoby všech účetních dokladů a jejich případných příloh, které dokládají přijetí prostředků z veřejných zdrojů od poskytovatele Ministerstvo kultury ČR, příjemci- Hudebně divadelní formaci Řehečské kvarteto, zastoupené členkou ŘQ Kateřinou Kučerovou, potažmo výkonnými řediteli Mgr. Oldřichu Němcovi a Liboslavu Kučerovi, počínaje dnem 1.1.2012 do 31.10.2016 včetně.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.

Shalom,
Vít Veselý

Oldřich Němec zanechal/a poznámku ()

To by nás hodně potěšilo, kdybychom něco dostali přímo od MK ČR. :-)

Oldřich Němec zanechal/a poznámku ()

To by nás hodně potěšilo, kdybychom dostali něco přímo od MK ČR. :-)

Oldřich Němec zanechal/a poznámku ()

To by nás potěšilo, kdybychom něco dostali přímo od MK ČR. :-)

Patrovská Marie, Ministerstvo kultury

0 *H
010
 `He

Patrovská Marie, Ministerstvo kultury

0 *H
010
 `He

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Svobodová Věra
Ministerstvo kultury

15/12/2016

Vážený pane,

v příloze Vám zasílám odpověď na žádost o informace týkající se Hudebně
divadelní formace Řehečské kvarteto.

S pozdravem

 

 

PhDr. Věra Svobodová

 

Ministerstvo kultury

Odbor regionální a národnostní kultury

 

T: +420 257 085 253

M: +420 702 010 468

E: [1][[1]emailová adresa]

W: [2]www.mkcr.cz

A: sídlo (official)  Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

 

 

 

From: [[2]emailová adresa] [mailto:[[3]emailová adresa]]
Sent: Thursday, December 15, 2016 2:03 PM
To: Svobodová Věra
Subject: Message from MF_NP_214

 

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...