Dotace a granty

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

poskytněte mi, prosím, rozpis dotací a grantů za leta 2010-2014 v členění na

- dotace poskytnuté městem Kouřim
- dotace poskytnuté městu Kouřim

z toho zvlášť do oblastí
- sportu
- výchovy a vzdělávání
- sociální a zdravotní
- životního prostředí
- kultury
- hasičů
- příp. církví apod.

Informace poskytněte v elektronické podobě, která je strojově čitelná
(ne snímky obrazovky a skeny).

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

2 přílohy

Odpověď na informaci - Rozpis dotací a grantů za léta 2010 - 2014
Č.j.: KOU - 2398/2014
V příloze zasíláme Přehled dotací a grantů a léta 2010 - 2014.
Ing. Josef Klouda
tajemník MěÚ

ukázat citované pasáže

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vám připomenout, že stále čekám na Vaši odpověď týkající se postoupení přehledu dotací za leta 2010 až 2014.
Váš 14.1.2015 není odpovědí na vznesený dotaz.

Pokud požadovanou informací nedisponujete, je na místě tuto kategorii dodatečně (především pak zpětně) pečlivě zpracovat a do budoucna průběžně pravidelně aktualizovat.

Jednoduchý a všem srozumitelný přehled - především pak množiny přijatých dotačních prostředků a jejich toků do jednotlivých oblastí - je využitelný nejen při řešení aktuálních programů a nezbytnosti příjímat ta správná rozhodnutí, ale takový transparentní přehled bude zajímat určitě i širokou veřejnost.
Mám za to, že kategorie Dotace a granty by měla mít své trvalé místo i na webových stránkách města Kouřim.

Zpracování výše uvedeného očekávám do 15 dní.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji za další zpracování. Nicméně smyslem mého dotazu nebyla specifikace jednotlivých částek a jmenovitě uvedených poskytovatelů dotací,
ALE
celková suma finančních prostředků určená pro tu kterou oblast (kultura, sport apod.) v daném období bez ohledu na to, kdo tuto dotaci poskytl.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

2 přílohy

Odpověď na žádost o informaci z 22. 1. 2015 - dotace a granty 2010 - 2014
Č.j.: KOU - 150/2015

V příloze zasíláme přehled dotací za rok 2010 - 2014 nově zpracovaný.
Ing. Josef Klouda
tajemník MěÚ

ukázat citované pasáže

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

reaguji na Vaši zprávu z 26.1.2015 a k mé velké lítosti jsem nucena konstatovat, že nově "zpracovaný přehled" dotací má k pojmenovaní přehled značně daleko.Je to absolutně nepřehledné, zcela zmatečné a vůbec to nesplňuje podmínky zadání.
Zpracujte nejlépe jako přehlednou tabulku

"kategorie" 2010 2011 2012 2013 2014
kultura X X X X X
sport Y Y Y Y Y

atd.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

před pár dny jsem objevila na webu města v kategorii informace dle zák.106/1999 Sb. další přílohu vztahující se k mému dotazu z 31.12. 2014 Dotace a granty.
Nechápu, z jakého důvodu nebyla Vaše odpověď směrována k příslušnému dotazu na Informace pro všechny a tím pádem jste způsobili, že Vaše odpověď je předmětným systémem klasifikována jako velmi opožděná, což považuji za zcela zbytečné.

Uveřejněná příloha - tabulka s přehledem poskytnutých a přijatých dotací dle požadovaného členění má dostačující vypovídající schopnosti, nicméně nesplňuje zadání pokud jde o formát.
Vše na webu musí být ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno (§4 odst.2 InfZ).
To znamená, že dokumenty musí být zveřejňovány tak, aby nadále umožňovaly práci jako s původním elektronickým dokumentem v některém textovém editoru, např. kopírovat části textu, obrázky, tabulky a přenášet je do nových dokumentů.
Účelem tohoto požadavku zákona je, aby občané mohli s dokumenty dále volně a efektivně pracovat

Očekávám, že předmětnou tabulku zpracujete v duchu výše citovaného ustanovení InfZ a jako veřejnou odpověď zašlete k danému tématu Dotace a granty na Informace pro všechny.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková