Povinný subjekt: Obec Tlučná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

poskytněte mi, prosím, tyto informace:

1. Kolik vaše obec v rozpočtu na rok 2015 věnovala či věnuje v rámci dotací či příspěvků obce místním sportovním organizacím (TJ, SK, …). A to konkrétně jaké sportovní organizaci kolik Kč. Ne organizace zřizované obcí.

2. Kolik vaše obec v rozpočtu na rok 2015 věnovala či věnuje v rámci dotací či příspěvků obce ostatním nesportovním místním neziskovým spolkům (např.: rybáři, hasiči, divadelní spolek, …). Opět ne organizace zřizované obcí.

S přátelským pozdravem,

Petr Škop

Ing. Václav Vítek, Obec Tlučná

Vážený pane Škope,

ve smyslu Vaší žádosti ze dne 03.11.2015 podané podle zákona č. 106/1999
Sb., si Vám dovoluji zaslat požadované informace - viz níže.

 

Dotace a dary poskytnuté z rozpočtu obce v roce 2015 sportovním
organizacím:

TJ BANÍK TLUČNÁ                                       100.000,00 Kč       
dotace na zajištění činnosti

TJ ROZVOJ PLZEŇ                                            3.000,00
Kč         dar na činnost oddílu turistiky „Aktivní stáří“     

 

Dotace a dary poskytnuté z rozpočtu obce v roce 2015 ostatním organizacím:

ZO SPCCH TLUČNÁ                                          50.000,00 Kč     
dotace na rekondici a rehabilitaci důchodců

JUNÁK                                                               
 35.000,00 Kč      dotace na opravy, úpravy a vybavení klubovny a na
vzdělávací kurzy a semináře (poplatky a cestovné)

ZKO TLUČNÁ -   KYNOLOGICKÝ KLUB         5.000,00 Kč      příspěvek na
provoz a činnost ZKO

HONEBNÍ SPOLEČNOST                                             10.000,00
Kč        příspěvek na provoz a nákup minerálních a léčivých přípravků a
krmných směsí

STODSKÁ NEMOCNICE, a.s.                       40.000,00 Kč      dar na
nákup porodnických lůžek

DIAKONIE ČCE – středisko Západní Čechy  5.000,00 Kč   dar na provoz centra
denních služeb

DIAKONIE ČCE – středisko Praha 5            5.000,00 Kč      dar na n
zajištění služby Raná péče

Dále si Vám dovoluji oznámit, že na zajištění činnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Tlučná je v obecním rozpočtu na rok 2015 vyčleněna
částka 500.000,00 Kč.

 

                V případě jakýchkoli nejasností nebo potřeby dalších
informací mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

 

                                Příjemný den Vám z Tlučné přeje V. Vítek
(602 179 573)

               

               

-----Original Message-----
From: Instituce [Obec Tlučná vyžaduje e-mail] [mailto:Instituce [Obec Tlučná vyžaduje e-mail]]
Sent: Monday, November 9, 2015 3:35 PM
To: 'Ing. Václav Vítek' <[email address]>
Subject: FW: Žádost o informace podle dotaz - Dotace 2015

 

 

 

-----Original Message-----

From: Petr Škop [[1]mailto:[FOI #4615 e-mail] ??]

Sent: Tuesday, November 03, 2015 3:24 PM

To: dotaz dotazy vznesené na instituci Obec Tlučná

Subject: Žádost o informace podle dotaz - Dotace 2015

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

 

Povinný subjekt:

Obec Tlučná

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Petr Škop

# Datum narození:  1965-10-28

# Adresa: K Letišti 540

# Adresa: 331 01 Plasy

===================================================================

 

Povinný subjekt: Obec Tlučná

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

 

poskytněte mi, prosím, tyto informace:

 

1. Kolik vaše obec v rozpočtu na rok 2015 věnovala či věnuje v rámci
dotací či příspěvků obce místním sportovním organizacím (TJ, SK, …). A to
konkrétně jaké sportovní organizaci kolik Kč. Ne organizace zřizované
obcí.

 

2. Kolik vaše obec v rozpočtu na rok 2015 věnovala či věnuje v rámci
dotací či příspěvků obce ostatním nesportovním místním neziskovým spolkům
(např.: rybáři, hasiči, divadelní spolek, …). Opět ne organizace zřizované
obcí.

 

S přátelským pozdravem,

 

Petr Škop

 

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[2][FOI #4615 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[3]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

 

Upozornění provozovatele služby:

S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

 

Datum podání:

 

<time datetime="2015-11-03T15:24:03+01:00" title="2015-11-03 15:24:03
+0100"> 3/11/2015</time>

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[4]http://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4615 e-mail] ??
2. mailto:[FOI #4615 e-mail] ??
3. http://www.informaceprovsechny.cz/
4. http://infoprovsechny.cz/help/officers

skrýt citované pasáže

Pane Vítku, moc děkuji za zaslané vyčerpávající informace :)

Petr Škop