Dotace 100 milionů korun z Magistrátu hl. m. Prahy

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dle mých informací získala Praha 10 dotaci od Magistrátu ve výši sta milionů korun a já mám následující otázky:

Kdy byla dotace Magistrátem poskytnuta? Ještě v roce 2020, či již v roce 2021?

Bude uvedená dotace použita ke snížení deficitu rozpočtu?

Případně jaké má Praha 10 pro uvedenou dotaci využití? Nebo za jakým účelem byla dotace Magistrátem poskytnuta?

Bylo odsouhlaseno hospodaření MČ P10 na tento rok, s jakým shodkem, případně bude informace o shodku pozměněna se ziskem této dotace?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Dotace 100 milionů korun z Magistrátu hl. m. Prahy“ bylo doručeno 19.01.2021 13:40:02 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-024027/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz