Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Monika Sredlova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dostatek pro Zivnost

Čekáme, až si Monika Sredlova přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Monika Sredlova

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jsme tři kamarádky podnikající ve stejné oblasti. Chtěli by jsme mít ve jméně zivnostaku stejný dodatk pr. Bara Novotna a dodatek reality service. Je to možné? Mužem si to reality service zaregistrovat a používat ho pro všechny tri?

S přátelským pozdravem,
Monika

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dostatek pro
Zivnost" s evidenčním číslem f68a3b60-2860-4539-8ed6-f30568620f5d a s
běžným číslem 190926/2017 bylo doručeno dne 24.07.2017 12:08:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z  MAILU A PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze [1]27/7/2017

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16  Praha 2

 

Adresát:

Monika Sredlova
(smazáno)

Adresa doručení:

[1][FOI #6849 e-mail] ??

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá

k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

References

Visible links
1. mailto:[[2]emailová adresa]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/dos...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16  Praha 2

 

Adresát:

Monika Sredlova
Valentova 1731

140 00 Praha 4

 

Adresa doručení:

[1][FOI #6849 e-mail] ??

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá

k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Monika Sredlova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.