Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Máchová Věra prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dostačující kvalifikace

Máchová Věra vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Máchová Věra přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Máchová Věra

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
absolvovala jsem kurz STUDIUM PEDAGOGIKY v rámci programu celoživotního vzdělávání, akreditovaný MŠMT ČR v systému DVPP podle § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. Nyní pracuji jako vychovatelka školní družiny. Zajímalo by mě prosím, zda mi toto vzdělání bude stačit i do budoucnosti nebo plánujete nějaké změny, ohledně vyššího vzdělání? / jako je bakalářské studium apod./Nyní mi bylo nabídnuto jiné místo a mám strach, že když to nevezmu, abych jednou stejně nemusela místo vychovatelky opustit.

S přátelským pozdravem,
Máchová Věra

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Dostačující
kvalifikace', zaslané '04.01.2015 18:34:48' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT5XXXAJ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Krčál Vít, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

získávání odborné kvalifikace vychovatelek školních družin upravuje [1]§
16 zákona o pedagogických pracovnících.

Ve spojení se studiem pedagogiky může získat odbornou kvalifikaci
vychovatelky jen ten, kdo absolvoval (neučitelské) vysokoškolské nebo
vyšší odborné vzdělání.

Žádná úprava získávání odborné kvalifikace vychovatelek, která by měla za
cíl zvýšit požadovaný stupeň vzdělání na vysokoškolské, se nepřipravuje.

Jinak se též uplatňuje princip, že ten, kdo jednou získal odbornou
kvalifikaci pro výkon přímé pedagogické činnosti podle pravidel platných
v dané době, uznává se mu i do budoucna (tento princip je vyjádřen mimo
jiné v [2]§ 30 zákona o pedagogických pracovnících a v zákonech, které jej
měnily).

 

S pozdravem

 

vedoucí oddělení

 

Oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků - 241

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 722

 

 

Vážená paní, vážený pane,

absolvovala jsem kurz STUDIUM PEDAGOGIKY v rámci programu celoživotního
vzdělávání, akreditovaný MŠMT ČR v systému DVPP podle § 25 a § 27 zákona
č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. Nyní pracuji jako vychovatelka
školní družiny. Zajímalo by mě prosím, zda mi toto vzdělání bude stačit i
do budoucnosti nebo plánujete nějaké změny, ohledně vyššího vzdělání? /
jako je bakalářské studium apod./Nyní mi bylo nabídnuto jiné místo a mám
strach, že když to nevezmu, abych jednou stejně nemusela místo
vychovatelky opustit.

 

S přátelským pozdravem,

References

Visible links
1. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=...
2. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Máchová Věra prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.