Žádost o odpověď ve věci rigorózního řízení na FF UK

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Univerzita Karlova měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Univerzita Karlova

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Tato žádost je určena rektorovi Univerzity Karlovy v Praze a předsedovi Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Václavu Hamplovi, DrSc.

Vážený pane rektore,

dopisem ze dne 8. dubna 2013 jsem Vás opětovně žádal o sdělení stanoviska Univerzity Karlovy v Praze k dopisu (č. j. 2013FF001233 ze dne 21. února 2013) děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., ve věci rigorózního řízení a rigorózní práce Roberta Ledvinky.

Jelikož jsem žádnou odpověď neobdržel, tímto ji urguji.

S přátelským pozdravem,

Karel Janků