Vaclav Klecanda

Povinný subjekt: Město Tábor

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2016 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, nejlépe ve formátu CSV (UTF8 encoded), XLS nebo XLSX po exportu z příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Vaclav Klecanda

Podatelna Mesto Tabor, Město Tábor

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 31.3.2017 13:03:52 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Došlé faktury 2010 - 2016 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 31.3.2017 13:03:52 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Tábor 31.3.2017 13:08:49

Vaše podání ze dne: 31.3.2017 13:03:52 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Došlé faktury 2010 - 2016 podané na adresu el. podatelny - Instituce [Město Tábor vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: S00FX016D0DX
Datum zaevidování: 31.3.2017 13:08:32
Vaše evidenční údaje: Klecanda Václav, Chýnovská 127, 39156 Tábor

V souladu se Spisovým a skartačním řádem Městského úřadu Tábor
dojde k doručení podání okamžikem, kdy se do elektronické podatelny přihlásí osoba,
která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k přijatému dokumentu.

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Točínová Věra

Yvona Jánská, Město Tábor

2 přílohy

Vážený pane,
 
na Vaši žádost doručenou na Město Tábor dne 31.03.2017 Vám v příloze
zasílám Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Žádám o laskavé potvrzení přijetí tohoto e-mailu do 07.04.2017.
 
Děkuji
Yvona Jánská
odborný pracovník - účetní,administrativa
Město Tábor
Odbor financí
Žižkovo náměstí 2
390 15 Tábor
tel.: +420 381 486 141
e-mail:  [1][emailová adresa]
 [2]www.taborcz.eu
 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.taborcz.eu/

Jánská Yvona, Město Tábor

15 příloh

------------------------------------------------
PID : S00FX016N4YM
Značka : METAB 22058/2017/OF
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor financí
Věc : Poskytnutí informací podle §14 odst. 5 písm. d/ zákona č.
106/1999., o svobodném přístupu k informac
Věc podrobně : Poskytnutí informací podle §14 odst. 5 písm. d/ zákona
č. 106/1999., o svobodném přístupu k informac
Datum podání : 27.4.2017

Yvona Jánská
odborný pracovník - účetní,administrativa
Město Tábor
Odbor financí
Žižkovo náměstí 2
390 15 Tábor
tel.: +420 381 486 141
e-mail: [emailová adresa]
www.taborcz.eu

Podatelna Mesto Tabor, Město Tábor

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.2.2018 21:50:18 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dopravni statistiky elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 17.2.2018 21:50:18 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Tábor 19.2.2018 08:04:46

Vaše podání ze dne: 17.2.2018 21:50:18 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dopravni statistiky podané na adresu el. podatelny - Instituce [Město Tábor vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: S00FX019KCDN
Datum zaevidování: 19.2.2018 08:04:30
Vaše evidenční údaje: Klecanda Václav, Chýnovská 127, 39156 Tábor

V souladu se Spisovým a skartačním řádem Městského úřadu Tábor
dojde k doručení podání okamžikem, kdy se do elektronické podatelny přihlásí osoba,
která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k přijatému dokumentu.

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Točínová Věra

Podatelna Mesto Tabor, Město Tábor

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.2.2018 21:57:25 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Jednání o moznostech napojeni silnice 137 na D3 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 17.2.2018 21:57:25 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Tábor 19.2.2018 08:06:54

Vaše podání ze dne: 17.2.2018 21:57:25 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Jednání o moznostech napojeni silnice 1... podané na adresu el. podatelny - Instituce [Město Tábor vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: S00FX019KCN9
Datum zaevidování: 19.2.2018 08:06:37
Vaše evidenční údaje: Klecanda Václav, Chýnovská 127, 39156 Tábor

V souladu se Spisovým a skartačním řádem Městského úřadu Tábor
dojde k doručení podání okamžikem, kdy se do elektronické podatelny přihlásí osoba,
která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k přijatému dokumentu.

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Točínová Věra