Dopravní značení

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ředitelství silnic a dálnic ČR měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o informace, kdo (instituce/pracovník), kdy a na základě jakých podkladů nechal osadit omezující dopravní značky 60km/h na ulici Vídeňská v Brně ve směru od Modřic do centra Brna a jak na toto značení navazují dopravní značky omezující rychlost na 70 km/h na ulici Vídeňská pod viaduktem (u paroviště ústřední hřbitov a 80km/h na ulici Heršpické, aby následně po 50m byla rychlost znova omezena na 50km/h.

Odpověď žádám zveřejnit tady a neposílat poštou doporučeně na mojí adresu. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

PatrikP