Dopravni statistiky

Dotaz byl úspěšný.

Vaclav Klecanda

Povinný subjekt: Město Tábor

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosim o veskera dostupna data zhromazdena ohledne prujezdu automobilove dopravy na uzemi mesta Tabora.

Dekuji, S přátelským pozdravem,

Vaclav Klecanda

Jan Pávek, Město Tábor

1 příloha

Vážený pane Klecando,
data o průjezdu automobilové dopravy pořízená Městem Tábor lze nalézt
zveřejněná na webu města v rámci informací  o Studii proveditelnosti
záměru vyhlášení nízkoemisní zóny ve městě Tábor zde:
[1]http://www.taborcz.eu/studie-provediteln....
Další soubory dat Město Tábor pořizovalo v souvislosti s tvorbou hlukového
modelu města. Data jsou rovněž zveřejněna na webu města, zde:
[2]http://www.taborcz.eu/vismo/dokumenty2.a...
a zde
[3]http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?i....
Ve zveřejněných podkladech lze nalézt i použité metodiky sběru a
vyhodnocení dat.
Další data, která neshromažďuje Město Tábor a tudíž nespadají pod režim
Vašeho dotazu dle zák. 106/1999 Sb., ale dle našeho názoru mají vysokou
vypovídací hodnotu a pokud se o problematiku zajímáte, rozhodně stojí za
nahlédnutí, jsou sčítání periodicky pořizovaná Českou Republikou,
prováděná prostřednictvím Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Odkazy na poslední dvě sčítání jsou zde:
ŘSD sčítání 2010
[4]http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/defa...
ŘSD sčítání 2016
[5]http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/defa...
Na tomto portálu je také zveřejněna metodika sčítání prováděného ŘSD.
S pozdravem, Jan Pávek.
Mgr. Jan Pávek
Vedoucí odboru dopravy
 
Město Tábor
Odbor dopravy
Žižkovo náměstí 11
390 15 Tábor
 
tel.:     +420 381 486 280
mob.:  +420 724 382 803
e-mail: [6][emailová adresa]
[7]www.taborcz.eu
 

References

Visible links
1. http://www.taborcz.eu/studie-provediteln...
2. http://www.taborcz.eu/vismo/dokumenty2.a...
3. http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?i...
4. http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/defa...
5. http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/defa...
6. mailto:[emailová adresa]
7. http://www.taborcz.eu/