Dopravní nehody na Praze 6 po zavední nového pravidla přednosti zprava

Richard Hunt vznesl tento dotaz dotaz na Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Sháním informace o dopravních nehodách, zaznamenaných Policií ČR ve dvou oblastech Prahy 6, kde byla nedávno zavedena přednost zprava, konkrétně v Ořechovce a Starých Vokovicích.

Pokud vím, tyto zóny byly zavedeny v dubnu 2017 (ale možná budete mít přesnější informaci), proto hledám tyto informace od zavedení do dnešního dne.

Prosím o poskytnutí následujících informací:

- Celkové číslo dopravních nehod, při kterých zasahovala policie v obou těchto zónách. Prosím o uvedení dat a míst, kdy a kde přesně k nehodám došlo.

- Kromě celkového čísla, počet nehod se zraněním, které vyžadovalo lékařskou pomoc. Ocenil bych, pokud máte informaci o počtu obětí, které musely být po nehodě převezeny do nemocnice.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

krpa.osdp.podatelna@pcr.cz, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

1 příloha

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme statistiku dopravních nehod ze dne 14.8.2018, Praha
6 oblast Staré Vokovice, Ořechovka dle zák. č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

 

S pozdravem

 

plk. Mgr. Jiří Duąek

vedoucí odboru sluľby dopravní policie