Dopravní experimenty na území MČ Praha 7 znovu a lépe

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o odpověď na následující otázky:

Můj dotaz se týká veškerých změn (úprav, projektů a jiných zásahů) v oblasti silniční dopravy, pro které platí současně že byly zahájeny nebo ukončeny:
- s vědomím nebo na popud MČ P7;
- na území MČ P7;
- v režimu pokusu, experimentu, testování, testovacího provozu nebo jiného ne-trvalého opatření, jehož úspěšnost se bude později vyhodnocovat;
- v tomto a uplynulém volebním období.

1. Kolik takových experimentů je celkem?

2. Pro každý takový experiment:
a. jeho název či stručný popis;
b. současný stav (zda probíhá nebo již byl ukončen);
c. byl-li ukončen, pak s jakým výsledkem;
d. datum zahájení;
e. datum ukončení, byl-li již ukončen;
f. číslo jednací nebo jiný údaj, kterým jej lze jednoznačně identifikovat.

#

Tentýž dotaz jsem povinnému subjektu položil již v prosinci loňského roku a povinný subjekt na ni po podání stížnosti odpověděl.

Kromě toho, že se za ty zhruba dva měsíce situace mohla změnit, dal bych rád povinnému subjektu příležitost se nad otázkou znovu zamyslet a zkusit odpovědět znovu a lépe, neboť původně poskytnutá informace je zjevně lživá. Podle informací zveřejněných povinným subjektem v minulosti byly v dotazovaném období provedeny nejméně dva další dopravní experimenty, které nejsou v odpovědi uvedeny a pokládám za pravděpodobné, že jich bylo více.

Michal A. Valášek

Pořízka Jiří Bc.,

2 přílohy

Dobrý den vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle
InfZ.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737 660 669

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular

Michal A. Valášek

Stížnost na chybné vyřízení žádosti o informace

V prosinci loňského roku jsem povinný subjekt požádal o informace o dopravních experimentech prováděných na území MČ Praha 7 v tomto a minulém volebním období. Povinný subjekt odpověděl s tím, že autoritativně prohlásil, že v uvedeném období podnikl jeden experiment, a to v Korunovační ulici.

Tato informace byla zjevně nepravdivá. Proto jsem dne 21. 2. 2019 poožádal o tutéž informaci znovu a upozornil úřad, že vím minimálně o dvou dalších experimentech, a že mu tedy dávám šanci odpovědět znovu a lépe. Mezitím jsem vyhrál soudní spor o informace týkající se jednoho z oněch dvou experimentů a poslal jsem v této věci úřadu zprávu.

Dne 8. 3. 2019 mi úřad zaslal revidovanou odpověď, ve které zmínil i druhý experiment (vypnutí semaforu na Strossmayerově náměstí). Bohužel, i tato odpověď je neúplná neboť neobsahuje informace o minimálně jednom dalším experimentu; o změně anoncované jako dočasná, která bude v budoucnosti vyhodnocována, která byla dokonce oznamována na letácích s logem MČ P7 vylepených v okolí.

Obávám se, že povinný subjekt zcela nepochopil princip zákona o svobodném přístupu k informacím. Jeho smyslem je poskytnout občanu informace, kterými nedisponuje, nikoliv potvrdit informace, které občan získal jinými prostředky. Chápu, že povinnému subjektu není příjemné, když jsou zveřejňovány informace, svědčící v jeho neprospěch. Nicméně to není důvodem, aby informace nebyla poskytnuta. Princip svobodného přístupu k informacím je v českém právním řádu přítomen mimo jiné z důvodu veřejné kontroly výkonu státní a veřejné správy.

V tomto konkrétním případě je mým cílem získat přehled o tom, jakým způsobem povinný subjekt postupuje při provádění změn, které mají mnohdy dramatický dopad na život tisíců lidí. Jakým způsobem o nich rozhoduje, jakým způsobem vyhodnocuje jejich úspěšnost (pokud ji vůbec vyhodnocuje) a podobně. Lze téměř s jistotou prohlásit, že takových změn bylo provedeno více a já vím jenom o těch třech, kterých jsem si náhodou všiml, protože se odehrály v místech, kudy běžně procházím.

Je samozřejmě možné, že úřad informace tohoto typu nesleduje a nemá. V takovém případě to ale má říct (vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti a patřičně jej zdůvodnit).

Z tohoto důvodu tedy podávám stížnost na nesprávné vyřízení žádosti o informace, neboť povinný subjekt poskytl informace pouze částečně, aniž by o zbytku vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Michal A. Valášek

Pořízka Jiří Bc.,

2 přílohy

Dobrý den vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme upravenou odpověď na Vaši žádost podle InfZ.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737 660 669

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular