Dopravní experimenty na území MČ Praha 7

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o odpověď na následující otázky:

Můj dotaz se týká veškerých změn (úprav, projektů a jiných zásahů) v oblasti silniční dopravy, pro které platí současně že byly zahájeny nebo ukončeny:
- s vědomím nebo na popud MČ P7;
- na území MČ P7;
- v režimu pokusu, experimentu, testování, testovacího provozu nebo jiného ne-trvalého opatření, jehož úspěšnost se bude později vyhodnocovat;
- v tomto a uplynulém volebním období.

1. Kolik takových experimentů je celkem?

2. Pro každý takový experiment:
a. jeho název či stručný popis;
b. současný stav (zda probíhá nebo již byl ukončen);
c. byl-li ukončen, pak s jakým výsledkem;
d. datum zahájení;
e. datum ukončení, byl-li již ukončen;
f. číslo jednací nebo jiný údaj, kterým jej lze jednoznačně identifikovat.

Michal A. Valášek

Michal A. Valášek

Vážení,

dne 25. 12. 2018 jsem podal MČ Praha 7 (dále jen povinný subjekt) žádost o informace týkající se dopravních experimentů na území MČ Praha 7. Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) měl povinný subjekt odpovědět nejpozději do 9. 1. 2019.

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt na žádost nijak nereagoval, nezbývá mi, než podat stížnost dle § 16a odst. 1 písm. b) InfZ. Vyzývám tímto povinný subjekt, aby ve lhůtě do sedmi dnů stížnosti sám zcela vyhověl nebo ji předal nadřízenému orgánu.

Michal A. Valášek

Pořízka Jiří Bc.,

2 přílohy

Dobrý den vážený pane,

 

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle
InfZ.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737110416

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular